Voorlichtingsgesprek

Voorlichtingsgesprekken vinden plaats tijdens het polikliniek bezoek, maar extra gesprekken kunnen ook tussen 2 polikliniek bezoeken in plaatsvinden. De  voorlichting is om samen met u te kijken welke behandeling het beste bij u past.   Er zijn  verschillende vormen van nierfunctievervangende behandelingen. Ook als u twijfelt of u wel een dialysebehandeling wilt ondergaan is het verstandig om een voorlichtingsgesprek te houden, wij kunnen u helpen de juiste afweging te maken. Tussen de voorlichtingsgesprekken en de start van dialyse kan enige tijd zitten. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee uw nierfunctie achteruitgaat. Wij streven er naar om u tijdig en goed te informeren, zodat u voldoende gelegenheid heeft de informatie te verwerken en een keuze te maken. Tijdens een van de volgende polibezoeken maakt u ook kennis met maatschappelijk werk en heeft u afspraken met de diëtiste.

Waar bent u naar op zoek?