Stichting The Neurobionics Foundation

Stichting The Neurobionics Foundation is een onafhankelijke samenwerkingsverband c.q. intermediair op het gebied van neuromodulatie tussen Medisch Spectrum Twente, Revalidatiecentrum Het Roessingh en Universiteit Twente. De stichting staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De stichting heeft tot doel het bevorderen van alle vormen van neuromodulatie. Zij doet dit door wetenschappelijke ondersteuning en heeft daarvoor een “scientific officer” in dienst. Daarnaast heeft de stichting een scientific board of advisors.

Het bestuur bestaat uit:

De heer P. Windt, voorzitter Raad van Bestuur Revalidatiecentrum Het Roessingh
De heer prof. M.J. Ijzerman, namens College van Bestuur Universiteit Twente
De heer dr. M.W.P.M. Lenders, neurochirurg Medisch Spectrum Twente

Beloningsbeleid van de stichting is dat de bestuursleden geen materiële beloning ontvangen voor hun diensten aan de stichting.

Stichting The Neurobionics Foundation
Haaksbergerstraat 55
7513 ER Enschede
The Netherlands

Tel:   +31 (53) 487 28 40
Fax: + 31 (53) 487 31 00

KvK Enschede:   08113225
Fiscaal nummer: 81 30 09 868

Waar bent u naar op zoek?