Ergotherapeut

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut helpt mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

  • Geeft preventief advies om het ontstaan van klachten te voorkomen.
  • Leert u op een andere manier dagelijkse activiteiten uit te voeren.
  • Beoordeelt of een hulpmiddel, aanpassing of voorziening nodig is. Hij of zij leert u ook met het hulpmiddel om te gaan en begeleidt het traject van aanschaf.

Waar let de ergotherapeut extra op bij reumapatiënten?

  • Geeft advies over uw houding voor thuis en op het werk.
  • Geeft specifiek advies over de inrichting van uw huis en werkplek.
  • Leert u om uw gewrichten op een goede manier te belasten en hoe u uw energie het beste kunt verdelen. Het gaat hierbij om het afwisselen van activiteit en rust zodat pijn kan worden voorkomen.
  • Adviseert u over het gebruik van hulpmiddelen.

Hoe krijgt u een verwijzing naar de ergotherapeut?
Voor ergotherapie is een verwijzing van een huisarts, reumatoloog of andere medisch specialist vereist. Wanneer u denkt dat een ergotherapeut u kan helpen, neem dan contact op met één van deze artsen voor een verwijzing.

Als u bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, dan heeft u te maken met de ergotherapeut die in dienst in bij de instelling. Het is ook mogelijk om vanuit de thuissituatie een beroep te doen op een ergotherapeut. Er is dan sprake van extramurale ergotherapie, ook wel eerstelijns ergotherapie genoemd.

Krijgt u een vergoeding voor de behandeling?
U bent opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of andere instelling
U heeft dan te maken met de ergotherapeut die in dienst is bij de instelling. De behandeling van de ergotherapeut wordt dan door de zorgverzekeraar of door de overheid vergoed. U ontvangt geen aparte rekening voor de ergotherapie behandeling.

U woont thuis
Er is dan sprake van extramurale ergotherapie. Meestal hebben ergotherapeuten met meerdere zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het leveren van extramurale ergotherapie. U kunt uw zorgverzekeraar vragen naar adressen van ergotherapeuten waarmee zij een contract hebben.

Per 1 januari 2006 is iedereen verzekerd via de basisverzekering. Ergotherapie is opgenomen in deze basisverzekering. Dit betekent dat u 10 uur ergotherapie per jaar vergoed krijgt.

Contact opnemen?

Voor contactgegevens van ergotherapeuten in de regio verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging van Ergotherapie.

Waar bent u naar op zoek?