Maatschappelijk werker

Reuma kan ook invloed hebben op uw stemming, en op uw sociale leven. Wanneer u moeite heeft om uw leven aan te passen aan uw ziekte kunt u hierover praten met een maatschappelijk werker.

Een maatschappelijk werker:

  • Leert u omgaan met de veranderingen in uw leven, die kunnen optreden als gevolg van een reumatische aandoening.
  • Helpt u bij communicatie met zorgverleners.
  • Levert u praktische steun en bemiddeling bij materiële problemen en bij het aanvragen van Thuiszorg.
  • Informeert u over de wet- en regelgeving rond het verkrijgen van aanpassingen, hulpmiddelen of voorzieningen en arbeidsongeschiktheid.

Maatschappelijk werkers werken samen met, en verwijzen naar, andere zorgverleners in zorginstellingen en organisaties zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, verpleeghuizen en diverse gemeentelijke en overheidsinstanties.

Hoe krijgt u een verwijzing naar een maatschappelijk werker?
Als u onder behandeling bent op de afdeling Reumatologie van het MST, kan u door de reumatoloog, verpleegkundig specialist en/of reumaverpleegkundige worden doorverwezen naar een maatschappelijk werker die in dienst is van het MST.

Indien u opgenomen bent in een andere zorginstelling kunt u een beroep doen op het maatschappelijk werk van de desbetreffende instelling.

Krijgt u een vergoeding voor een maatschappelijk werker?
De begeleiding van de maatschappelijk werker wordt in deze gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. U ontvangt daar geen aparte rekening voor.

Daarnaast is het ook mogelijk een beroep te doen op MEE Twente of de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H).

MEE Twente biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.

De SMD E-H biedt maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk aan alle burgers van Enschede en Haaksbergen. De hulpverlening van MEE Twente en van de SMD E-H is gratis en u kunt er zonder verwijsbrief terecht.

Waar bent u naar op zoek?