Actueel – Trombose verrichtingen

Trombosemetingen 2016

Een aantal patiënten van MST heeft een factuur ontvangen of ontvangt nog een factuur van de zorgverzekeraar met betrekking tot trombosemetingen. Deze factuur betreft een naheffing van trombosedienst. Het eigen risico voor het jaar 2016 dat nog niet is opgebruikt wordt aan u gefactureerd omdat u onder behandeling bent of was bij de trombosedienst.

Na interne controle is gebleken de kosten van de door u afgenomen zorg bij de trombosedienst niet eerder zijn doorbelast aan uw zorgverzekeraar. MST doet dit alsnog over het jaar 2016. Houdt u er rekening mee dat MST ook in de toekomst deze kosten doorbelast aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent met u nog eventuele openstaande bedragen voor wat betreft uw eigen risico.

Hoewel wij begrijpen dat bovenstaande financiële consequenties voor u met zich meebrengt is dit wat MST gerechtigd is te doen. Er is immers zorg door u afgenomen bij de trombosedienst en daar zijn kosten aan verbonden. Mocht u hier nog vragen over hebben lees dan de Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen


Waar bent u naar op zoek?