Prognose zorgverzekeraars 2022

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Wie in Nederland woont of werkt, is verplicht om (jaarlijks) een zorgverzekering af te sluiten. MST voert ieder najaar onderhandelgesprekken met de tien Nederlandse zorgverzekeraars om afspraken te maken over de hoeveelheid zorg die zij voor hun verzekerden willen inkopen voor het komende jaar en tegen welke tarieven en condities. MST heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract, uitgezonderd de zogenoemde ‘budgetpolis’ van Zilveren Kruis. Let op: geen contract budgetpolis Zilveren Kruis Voor Zilveren Kruis Basis Budget, Ziezo Selectief Polis, Zilveren Kruis Basis Budget (ABN), Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) en de Principe Polis Budget heeft deze verzekeraar andere ziekenhuizen in onder andere Winterswijk, Hardenberg en Apeldoorn geselecteerd en gecontracteerd in 2022. Dit betekent dat verzekerden met een budgetpolis in veel gevallen geen volledige vergoeding krijgen bij een behandeling in MST. Dat geldt niet voor acute situaties, dan kunnen de verzekerden met deze polis gewoon in het MST terecht. MST adviseert verzekerden met deze budgetpolis om contact op te nemen met Zilveren Kruis over welke behandelingen in 2022 nog wel volledig worden vergoed in 2022 in MST.

In de onderstaande tabel zijn alle verzekeraars en labels voor u op een rij gezet. Staan er 5 groene vinkjes? Dan is er een contract afgesloten. Zijn de vinkjes rood? Dan is er geen contract. Heeft u een vraag over uw zorgpolis? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Alle zorgverzekeraars

Klik op de eerste letter van de naam van uw zorgverzekeraar om te bekijken of er een overeenkomst is met MST. Staat uw zorgverzekeraar, label of polis er niet bij? Neem dan contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Overzicht labels zorgverzekeraars
Label Zorgverzekeraar Contract 2021 Contract 2022
Achmea/Zilveren Kruis Achmea/Zilveren Kruis
Aevitae Eucare
Agis Achmea/Zilveren Kruis
Anderzorg Menzis
AON Achmea/Zilveren Kruis
ASR ASR
Avéro Achmea Achmea/Zilveren Kruis
Azivo Menzis
Besured VGZ
Bewuzt VGZ
CZ CZ
CZ Direct CZ
De Amersfoortse a.s.r.
De Friesland Zorgverzekeraar Achmea/Zilveren Kruis
De Goudse VGZ
Ditzo a.s.r.
DSW DSW
ENO Eno
Eucare Eucare
FBTO Achmea/Zilveren Kruis
HEMA Menzis
IAK VGZ
IK! Achmea/Zilveren Kruis
Interpolis Achmea/Zilveren Kruis
inTwente DSW
IZA Cura VGZ
IZZ Zorgverzekeraar VGZ
Jaaah ONVZ
Just CZ
Kiemer Achmea/Zilveren Kruis
Menzis Menzis
National Acedemic VGZ
Nationale Nederlanden zorg CZ
Nedasco Achmea/Zilveren Kruis
OHRA CZ
ONVZ ONVZ
OZF Achmea Achmea/Zilveren Kruis
PMA Menzis
PNOzorg ONVZ
Principe Polis Budget Principe Polis
Pro life Achmea/Zilveren Kruis
Promovendum VGZ
Salland Eno
Salland Direct Eno
Stad Holland DSW
Turien & Co (Avéro) Achmea/Zilveren Kruis
Turien & Co (VGZ) VGZ
United Consumers VGZ
Univé VGZ
Vink Vink Menzis
VGZ VGZ
VvAA ONVZ
YouCare Achmea/Zilveren Kruis
ZEKUR VGZ
Ziezo Achmea/Zilveren Kruis
Ziezo Selectief Polis Ziezo
Zilveren Kruis Achmea/Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Basis Budget Achmea/Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) Achmea/Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) Achmea/Zilveren Kruis
Zorg Direct Eno
Zorg en Zekerheid Zorg & Zekerheid
Zorgverzekeraar UMC VGZ

Let op!

Het ziekenhuis is per 1 januari 2022 niet meer geselecteerd voor verzekerden met een selectieve polis van Zilveren Kruis. Planbare zorg voor verzekerden met een selectieve polis wordt niet meer als gecontracteerd gezien.
De vergoeding van planbare zorg voor verzekerden met een selectieve polis is 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
Dit betreft de labels:

Label Zorgverzekeraar Contract 2022
Zilveren Kruis Basis Budget Zilveren Kruis
Ziezo Selectief Polis Ziezo
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) Zilveren Kruis
Principe Polis Budget Principe Polis

Alle patiënten met een selectieve polis die een behandeling zijn gestart in 2021 mogen deze behandeling afmaken in het ziekenhuis.
Bepaalde zorg wordt wel volledig vergoedt. Hier vindt u meer informatie over de vergoeding bij selectieve polissen.
OZP’s, AV zorg en patiënten onder de 18 vallen buiten de selectieve polis.
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie omtrent vergoedingen vanuit de selectieve polis.

Een contract betekent niet altijd dat alle zorg ook daadwerkelijk voor 100% wordt vergoed. Soms zijn bepaalde vormen van zorg uitgesloten, of wordt de zorg niet volledig vergoed. In geval van budgetpolissen kan het betekenen dat u een fors deel van de zorg zelf moet betalen. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek altijd uw zorgpolis of de website van uw zorgverzekeraar over de hoogte van uw vergoeding.

Gecontracteerde paramedische zorg

Als u fysiotherapie, ergotherapie of logopedie krijgt tijdens een (dag-) opname in Medisch Spectrum Twente, dan is dit altijd op verzoek van uw behandelend arts. De kosten voor de therapie zijn dan onderdeel van de ziekenhuiszorg en worden vergoed mits uw zorgverzekeraar een contract heeft met Medisch Spectrum Twente.

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis ook nog gebruikt maak van de paramedische zorg (eerstelijns zorg), dan wordt dit apart in rekening gebracht. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Medisch Spectrum Twente voor deze eerstelijns paramedische zorg, dan zenden wij de nota rechtstreeks aan u. U kunt deze dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw zorgpolis. Raadpleeg de website van uw zorgverzekeraar hiervoor.

Waar bent u naar op zoek?