Budgetpolissen en bijzonderheden 2015

Budgetpolissen en andere bijzonderheden 2015

Overzicht budgetpolissen en andere bijzonderheden 2015

Voor onderstaande budget- of selectiefpolissen is MST niet of niet volledig gecontracteerd. Wij raden u aan voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek uw zorgverzekeraar te raadplegen over uw vergoeding.

Zorgverzekeraar Polis Gecontracteerd?
Menzis Menzis BudgetBewust MST is gecontracteerd voor alle zorg, behalve liesbreuk en carpaaltunnelsyndroom.
Achmea Alle polissen! Diagnostiek lage rugpijn niet gecontracteerd!
Achmea Zilveren Kruis ZieZo Geen contract, maar wel indien er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van een tertiaire verwijzing of als
verzekerden jonger zijn dan 18 jaar.
Achmea Zilveren Kruis Basis Budget Geen contract, maar wel indien er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van een tertiaire verwijzing of als
verzekerden jonger zijn dan 18 jaar.
Achmea Zorg Plan Selectief Avéro Geen contract, maar wel indien er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van een tertiaire verwijzing of als
verzekerden jonger zijn dan 18 jaar.
CZ Alle polissen van CZ, Delta Lloyd Ohra Volledig gecontracteerd, muv infectieprothesiologie heup en knie.
Multizorg ,verzorgt de landelijke zorginkoop namens deelnemende zorgverzekeraars ONVZ,  VvAA, PNO Zorg
ARS, De Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij en de volmachten Aevitae, IAK en Caresco.
Eno Zorgverzekering, HollandZorg, Energiek, Salland  Verzekeringen en Salland ZorgDirect
Zorg en Zekerheid: Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie in ieder geval niet gecontracteerd.
Het MST is nog in onderhandeling met Multizorg over het contract 2015. Wij adviseren u uw zorgverzekeraar te raadplegen over uw vergoeding!

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan MST niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

Wij raden u aan voorafgaand aan uw ziekenhuisafspraak uw zorgverzekeraar te raadplegen of uw zorg behandeling vergoed wordt.

Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Zorgkosten:

Tel: (053) – 487 22 12 of vanuit het buitenland +31 53 – 487 22 12
E-mail: zorgkosten@mst.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Aanvraagformulieren:

Waar bent u naar op zoek?