home home  printversie printversie home slaapcentrum

Ons slaapcentrum is een samenwerkingsverband tussen de maatschap Longgeneeskunde, de maatschap Keel Neus en Oorziekten en de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Medisch Spectrum Twente in onze locatie te Oldenzaal.

Het slaapcentrum is primair voor patiënten met verdenking op een Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS; snurken met klachten) waarbij in een multidisciplinaire setting zorg verleend wordt en diagnostiek en behandeling naadloos op elkaar afgestemd zijn.

Het MST wil een “Centre of Excellence” blijven voor specifieke patiëntengroepen waaronder OSAS patiënten en patiënten met andere slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen. De oprichting van een slaapcentrum past uitstekend in onze visie en het huidige tijdsgewricht. Het MST staat open voor innovatie en nieuwe zorgvormen. Bovendien wordt middels het slaapcentrum de aanwezige kennis en expertise van onze medisch specialisten binnen het MST beter in de markt gezet.

Ons slaapcentrum zal naar onze verwachting de doelmatigheid van de zorg van patiënten met een slaap gerelateerde ademhalingsstoornis verhogen vanwege:

-

Toepassing van multidisciplinaire diagnostiek én behandeling.

-

Werken volgens de nieuwste CBO-richtlijn OSAS

-

Het geven van zorg op maat en in samenspraak met de patiënt

-

Korte wacht– en doorlooptijden door:

·

Triage bij aanmelden: waarna aanvullend onderzoek, waaronder een polygrafie thuis; zodat patiënt met alle onderzoeksuitslagen op het 1e multidisciplinaire spreekuur komt.

·

De diverse behandelaars de patiënt op één dagdeel zien.

·

Directe initiatie van de diverse mogelijke behandelingen (CPAP, MRA, evt. Chirurgie).

Teamhoofd

mw. V.A.H. Sauerwald

Coördinator slaapcentrum

M.M.M. Eijsvogel, longarts

Contactpersoon: dhr. C. Wegerif, webmaster slaapcentrum

E-mail: C.Wegerif@mst.nl


Meld het op ons prikbord!
Heeft u een opmerking of wilt u uw mening kwijt? Meld dit op ons prikbord.
Zoeken
Zoek in
Zoek naar:
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact