Virtual reality als behandeling voor stoppen met roken

Onderzoek: Virtual reality als behandeling voor stoppen met roken

Stoppen met roken is voor veel mensen moeilijk; tabaksverslaving is een complexe, chronische ziekte. Succesvolle behandeling is mogelijk, maar lastig voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met psychiatrische aandoeningen, een verstandelijke beperking of bij laaggeletterdheid. Dit zijn over het algemeen mensen die liever ‘doen’ dan praten. Daarom doen Universiteit Twente, Tactus Verslavingszorg, MST en ZGT samen onderzoek naar een nieuwe behandeling van tabaksverslaving: training met behulp van virtual reality (VR).

Doel van het onderzoek

VR is een computer gecreëerde omgeving waarin je rond kunt kijken en lopen. Die omgeving zie je door een VR bril te dragen. Met behulp van een virtuele werkelijkheid kan een rookverslaving actief aangepakt worden, in een veilige en op maat gemaakte omgeving. In het onderzoek wordt geprobeerd ‘trek in een sigaret’ op te roepen door deelnemers uit kwetsbare groepen in virtuele risicosituaties te brengen. Vervolgens worden hun lichamelijke reacties gemeten. Door toepassing van zelfcontroletechnieken leren deelnemers de trek weer te verminderen en ook weten ze welke factoren trek opleveren of juist doen afnemen. Met de inzet van VR wordt de behandeling van tabaksverslaving zo een stuk praktischer en aantrekkelijker.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De behandelmethode die in deze studie onderzocht wordt, is een aanvulling op de bestaande behandelingen en maakt het naar verwachting voor sommige groepen gemakkelijker om te stoppen met roken.

Het onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Joanneke van der Nagel (UT/Tactus), drs. Michiel Eijsvogel (MST), dr. Randy Klaassen (UT), drs. Sicco Smit (ZGT), dr.ir. Dennis Reidsma (UT), dr. Paul van der Valk (MST), drs. M. Bevers (Tactus), drs. R. Ploeger (ZGT), Jan Kolkmeier (UT) en drs. Robert van de Graaf (KNMG).

Meer informatie

Proefpersonen gezocht

De onderzoekers zijn op zoek naar proefpersonen. Ze zijn op zoek naar zware rokers die:

  • (nog) geen hulpmiddelen bij stoppen met roken gebruiken;
  • een score op de Fagerström test hebben van 5 of hoger (dit is een test om nicotineafhankelijkheid te beoordelen);
  • die bereid zijn op een vrijdag 2 uur naar het MST te komen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is geen behandeling. Patiënten hoeven ook niet (de wens te hebben om) te stoppen met roken!
We hopen in de toekomst met de uitslagen wel een nieuwe behandeling te kunnen ontwikkelen.

Uitvoering onderzoek

De patiënt krijgt, na instructie, een bril op waarmee een virtuele werkelijkheid wordt gecreëerd. De bedoeling is dat we trek (in roken) oproepen en hoe we dit vervolgens kunnen verminderen. Het onderzoek kost een uur tot anderhalf uur.

Data

Proefpersonen kunnen deelnemen op:

  • Vrijdag 13 maart 2020: plek voor 4 deelnemers
  • Vrijdag 27 maart 2020: plek voor 4 deelnemers
  • Vrijdag 10 april 2020: plek voor 3 deelnemers

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar meedoen@inrookopgaan.nl.

Over het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Waar bent u naar op zoek?