Vrienden van MST

Vrienden van MST

Stichting Vrienden van MST zet zich in voor het welzijn van alle patiënten in MST, jong en oud, en hun families. Daarnaast wil Stichting Vrienden van MST inwoners van de regio nog meer betrekken bij hun zorg en ziekenhuis. We ondersteunen projecten en initiatieven die hieraan bijdragen en niet gefinancierd kunnen worden uit het ziekenhuisbudget.

Bekijk de folder voor een snelle blik op onze stichting en de projecten.

We richten ons op:

  • Educatieve projecten die bijdragen aan een beter begrip over het ontstaan, behandelen en de gevolgen van een ziekte, of het verbeteren van het leven met een (chronische) ziekte
  • Educatieve projecten die de bewustwording bevorderen van de gevolgen van een (on)gezonde leefstijl op de gezondheid van een mens, in lijn met de missie van het ziekenhuis
  • Initiatieven die het ziekenhuis openstellen voor de inwoners uit de regio
  • Extra voorzieningen die het verblijf in MST veraangenamen
  • Ondersteunen van wetenschappelijke klimaat w.o. leerstoelen en lectoraten (dit wordt ondersteund vanuit de Stichting ‘Wetenschapsfonds Medisch Spectrum Twente’)
  • Projecten die een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor nieuw te werven zorgpersoneel of medisch specialisten die van buiten de regio komen

Dit doen we door verscheidene activiteiten te organiseren, zoals Medische Publieksacademie Twente, rondleidingen door het ziekenhuis en het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Word Vriend van MST

Vindt u het belangrijk dat…

  • … er voorzieningen zijn die het verblijf in MST aangenamer maken voor patiënten en hun familie?
  • … het publiek goede kennis heeft over ziekte en gezondheid?
  • … de zorg door wetenschappelijk onderzoek steeds beter wordt?

Steun de stichting dan door vriend te worden. Uw donatie gaat voor 100% naar de projecten.

Ja, ik word vriend!

U kunt vaste donateur worden en ons jaarlijks steunen met een donatie. Maar ook uw eenmalige bijdrage is welkom. Uw geld gaat voor 100% naar de projecten.

Mok mee voor MST
Met de speciale #lockdownmok steun je de zorg. De mok is een blijvend aandenken aan deze periode. De opbrengst gaat volledig naar de binnentuin van MST.
Stiltecentrum
In het stiltecentrum kunnen patiënten en familieleden tot zichzelf komen en belangrijke beslissingen rustig overdenken. Het is een plek die troost kan bieden en waar ze een kaars kunnen opsteken als teken van hoop en moed houden.
E-nose
Het idee achter dit onderzoek is dat er met behulp van een elektronische neus aan uitgeademde lucht geroken kan worden en dat er zo bepaald kan worden of er sprake is van longkanker of niet. Dit is een snellere, maar vooral minder belastende manier om longkanker al dan niet aan te tonen dan de huidige methode.
MST Museum
Door de inzet van de vrijwilligers van Cultureel Erfgoed blijft de historie van MST in beeld. Zij bewaren zorgvuldig oude apparatuur en foto’s van toen. In het museum in MST Enschede is veel van de historie van het ziekenhuis te bekijken.
Waar bent u naar op zoek?