Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit en Veiligheid

Medisch Spectrum Twente wil het beste verbeterziekenhuis van Nederland zijn. Dat houdt in dat kwaliteit en veiligheid een integraal onderdeel zijn van al onze activiteiten en dat wij steeds opnieuw kijken wat wij verder kunnen verbeteren. U mag daarbij een aantal zaken van ons verwachten:

  • Wij nemen deel aan het Landelijk Veiligheidsprogramma op basis waarvan wij onder meer elf veiligheidsthema’s realiseren,
  • Wij zijn alert op mogelijke veiligheidsrisico’s en handelen pro actief,
  • Wij leren van wat fout en wat goed gaat en spreken elkaar daarop aan. Wij communiceren open met patiënten en hun familie over hetgeen fout is gegaan en welke lessen de organisatie daaruit trekt,
  • De eigen inbreng en verantwoordelijkheid van patiënten op het gebied van patiëntveiligheid wordt gestimuleerd,
  • Wij gebruiken de ervaringen van patiënten als belangrijke indicator voor de kwaliteit van de zorg.
Waar bent u naar op zoek?