Kwaliteitsvenster NvZ

Kwaliteitsvenster NvZ

Medisch Spectrum Twente wil transparant zijn over de kwaliteit van zorg. Daarom doen we mee aan het landelijke Kwaliteitsvenster. Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door ziekenhuizen in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met patiënten en deskundigen. Het Kwaliteitsvenster van een ziekenhuis geeft patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in 10 onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van dat ziekenhuis en de ervaringen van patiënten, namelijk:

  • Patiëntervaringen;
  • Werk van artsen;
  • Wachttijden;
  • Risicovolle operaties;
  • Medicijnen;
  • Infecties;
  • Pijn;
  • Keurmerken;
  • Sterfte;
  • Tevredenheid van medewerkers.

Per onderwerp is te zien wat de score is ten opzichte van eerdere jaren, een landelijk gemiddelde en/of de norm. Medisch Spectrum Twente geeft zelf een toelichting op de score.

Waar bent u naar op zoek?