Hoofdbehandelaarschap

Hoofdbehandelaarschap

Tijdens uw verblijf in Medisch Spectrum Twente krijgt u met meerdere zorgverleners te maken. Hieronder leest u wie er verantwoordelijk is voor uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Tevens geven wij u een overzicht van de verschillende zorgverleners die u tijdens uw verblijf kunt tegenkomen.

Artsen op de verpleegafdeling

Ligt u in het ziekenhuis, dan heeft u vaak met meerdere artsen te maken. Uw hoofdbehandelaar is de medisch specialist die verantwoordelijk voor u is tijdens uw opname. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek. De naam van de hoofdbehandelaar staat vermeld op het whiteboard bij uw bed.

Eerste aanspreekpunt

Daarnaast heeft u een eerste aanspreekpunt, dit is de arts met wie u dagelijks te maken heeft. De hoofdbehandelaar en het eerste aanspreekpunt kunnen één en dezelfde persoon zijn, maar meestal zijn dit twee verschillende artsen. Wordt u behandeld door een arts-assistent, dan gebeurt dit altijd onder de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar. Op sommige afdelingen is een verpleegkundig specialist of physician assistant uw eerste aanspreekpunt, ook hier is de hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk. Uw eerste aanspreekpunt komt tijdens de artsenvisite bij u langs om de stand van zaken met betrekking tot uw behandeling te bespreken. Tevens draagt hij of zij de zorg voor overleg en afstemming met uw hoofdbehandelaar.

U hoort van de arts en / of verpleegkundige wie uw hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt zijn.
Dit staat ook vermeld in uw patiëntendossier en op het whiteboard (zie afbeelding) dat bij uw bed hangt. Wilt u met één van hen spreken, vraagt u het dan de verpleegkundige.

Hoofdbehandelaar
Voorbeeld van een whiteboard (de namen zijn willekeurig gekozen)

Consulent of medebehandelaar 
Het kan zijn dat een medisch specialist van een ander specialisme tijdens uw opname om advies wordt gevraagd. Dit  kan bijvoorbeeld als u meerdere ziektes of aandoeningen heeft. Deze arts (de consulent of medebehandelaar) rapporteert meestal niet aan u, maar aan uw eerste aanspreekpunt en / of uw hoofdbehandelaar.

Tijdelijk andere hoofdbehandelaar 
Soms krijgt u tijdelijk of blijvend een andere hoofdbehandelaar. Wordt u bijvoorbeeld geopereerd, dan is de operateur uw hoofdbehandelaar. Wordt u na de operatie overgeplaatst naar de afdeling Intensive Care, dan wordt de intensivist uw hoofdbehandelaar. Gaat uw hoofdbehandelaar op vakantie, dan neemt zijn of haar collega de rol van hoofdbehandelaar over. De verpleegkundige op de afdeling informeert u over het veranderen van uw hoofdbehandelaar of eerste aanspreekpunt.

Wie werken er op de verpleegafdeling in Medisch Spectrum Twente?
Tijdens uw behandeling of onderzoek in MST krijgt u met veel zorgverleners te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten, roomservicemedewerkers en polikliniekmedewerkers.
MST is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat u ook te maken krijgt met medewerkers in opleiding, zoals leerling-verpleegkundigen, co-assistenten of artsen die in opleiding zijn om specialist te worden. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken medewerkers in opleiding mee of voeren ze zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder leiding en verantwoordelijkheid van een gediplomeerde medewerker, verpleegkundige of medisch specialist. Zo wordt de volgende generatie zorgverleners goed voorbereid op de toekomst.
Hieronder volgt een uitleg over de in Medisch Spectrum Twente voorkomende medische functies, verpleegkundige functies en andere functies waarmee u te maken kunt krijgen.

Medische functies
Op medisch gebied kent MST de volgende functies:

 • Medisch specialist. De medisch specialist is een arts die is opgeleid tot bijvoorbeeld cardioloog, kinderarts of chirurg. Hij is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Veel specialisten hebben binnen hun vakgebied één of meer speciale aandachtsgebieden;
 • Arts-assistent. Een arts-assistent is een arts in opleiding tot specialist (AIOS) of niet in opleiding tot specialist (ANIOS). Tijdens de opleiding werken arts-assistenten in het ziekenhuis op de polikliniek, op de verpleegafdelingen en bijvoorbeeld in de operatiekamer. Arts-assistenten werken altijd onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist;
 • Co-assistent. Een co-assistent is een student geneeskunde die stage loopt in de laatste jaren van de opleiding tot arts. Co-assistenten lopen stage op diverse afdelingen, zoals de polikliniek en de verpleegafdeling. Zij voeren daar soms het eerste gesprek met u, of ze kijken mee bij een onderzoek of behandeling. Een co-assistent vraagt altijd uw toestemming om een deel van een onderzoek of behandeling te mogen uitvoeren. Co-assistenten werken altijd onder verantwoordelijkheid van een arts;
 • Physician assistant. De physician assistant (PA) is een nieuwe functie. De physician assistant verleent medische zorg binnen deelgebieden van de geneeskunde. Werkzaamheden zijn onder andere het afnemen van een vraaggesprek, het verrichten van lichamelijk onderzoek, het opstellen van een behandelplan, en soms het stellen van een vaak voorkomende medische diagnose. De PA is geen arts en werkt daarom altijd onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Verpleegkundige functies
In MST zijn er verschillende verpleegkundige functies. Deze medewerkers hebben allemaal een algemene opleiding tot verpleegkundige afgerond. Sommige verpleegkundigen volgen extra opleidingen voor een bepaald specialisme of ziektebeeld.

 • Verpleegkundige. Op de verpleegafdeling is de verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de verpleegkundige zorg. Verpleegkundigen op de polikliniek voeren ook verpleegkundige handelingen uit, zoals wondverzorging;
 • Gespecialiseerd verpleegkundige. Op bepaalde afdelingen is het noodzakelijk om als verpleegkundige een specialistische vervolgopleiding te hebben gevolgd, dit geldt bijvoorbeeld voor de Spoedeisende Hulp, de Intensive Care, de kinderafdeling of oncologische afdelingen. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen hebben extra kennis over het specialisme van de afdeling waar zij werken;
 • Verpleegkundig consulent. Naast algemeen verpleegkundigen zijn er verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald ziektebeeld, bijvoorbeeld diabetes, stoma-zorg, oncologie, astma-COPD. De verpleegkundig consulent heeft vaak een eigen spreekuur op de polikliniek;
 • Verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die speciaal is opgeleid om bepaalde medische handelingen binnen een specialisme uit te mogen voeren. De verpleegkundig specialist werkt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Taken van een verpleegkundig specialist zijn bijvoorbeeld het afnemen van een vraaggesprek, het opstellen van een behandelplan of het voorschrijven van medicijnen. De verpleegkundig specialist heeft vaak een eigen spreekuur op de polikliniek. In MST werken onder andere verpleegkundig specialisten op het gebied van traumatologie, reumatologie, vaatchirurgie, neurologie, cardiologie en oncologie;
 • Leerling verpleegkundige van de HBO-V en de MBO-V. De leerling verpleegkundigen combineren werk en opleiding in het ziekenhuis. Op die manier leren zij op de verpleegafdeling om hun theoretische kennis in de praktijk toe te passen. De leerling verpleegkundige voert sommige handelingen zelfstandig uit, maar werkt altijd onder begeleiding van een gediplomeerde verpleegkundige;
 • Doktersassistent. De doktersassistent assisteert een arts bij onderzoek en behandeling van patiënten. Doktersassistenten ontvangen patiënten, maken afspraken, geven informatie en voeren kleine verrichtingen uit onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Overige functies
Naast medische en verpleegkundige functies bestaan er nog vele andere functies in het ziekenhuis. Een aantal functies lichten we hier toe.

 • Teamhoofd. Het teamhoofd is de leidinggevende op een (verpleeg)afdeling of polikliniek;
 • Roomservicemedewerkers. Zij zorgen voor het serveren van uw maaltijden, dranken en helpen u met de keuze daarin. Met vragen over voeding of dieet kunt u bij hen terecht; Zij maken uw kamer schoon en zorgt voor controle van het sanitair;
 • Brancardier. De brancardier zorgt voor het vervoer van patiënten binnen het ziekenhuis;
 • Afdelingssecretaresse. De afdelingssecretaresse verzorgt de administratie van de afdeling. Zij is het aanspreekpunt voor onder andere niet-medische vragen, afspraken met de zaalarts, afspraken op de polikliniek en postverzending;
 • Andere professionals. Voor veel behandelingen is overleg met andere deskundigen nodig. Daarom kunt u ook met andere specialisten en medewerkers van het ziekenhuis te maken krijgen, zoals een fysiotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker of laborant.
Waar bent u naar op zoek?