Wat regelt MST

Ontslag: Wat regelt MST?

Nazorg aanvragen bij MST Transferpunt

De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig heeft en meldt u met uw toestemming aan bij het Transferpunt. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit thuiszorg, opname in een verpleeghuis of verblijf in een hospice.

Thuiszorg

Als u persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, kijken wij samen met u of de zorg onder gebruikelijke zorg of thuiszorg valt. Als u na ontslag thuiszorg nodig heeft regelt MST Transferpunt dat.

Voorkeur voor thuiszorgorganisaties

Als u thuiszorg nodig heeft, dan kunt u uw voorkeur aangeven voor één thuiszorgorganisatie. Het Transferpunt benadert in eerste instantie deze thuiszorgorganisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden om de zorg te geven, dan regelt Transferpunt een andere thuiszorgorganisatie. Wij adviseren u om zich al voorafgaand aan uw opname in MST te oriënteren op een zorgaanbieder van uw voorkeur. Als u geen voorkeur heeft, regelt het Transferpunt een passende zorgaanbieder in uw regio.

Palliatieve terminale zorg

Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft, gaat uw zorgverlener samen met u en uw familie/ naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een instelling, passend bij uw wensen en situatie.

Verblijf

Als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een verpleeg- of verzorgingshuisopname zal transferpunt dit verder gaan realiseren. Er wordt goed gekeken naar hoe uw situatie was voor deze opname en wat haalbaar is voor de toekomst. Met alle beschikbare informatie wordt een indicatie gesteld (zo nodig een definitieve bij het CIZ) en een passende plek gezocht voor na de ziekenhuisopname. Er zal een plek voor u gezocht worden in de regio waar u op korte termijn geplaatst kan worden.

Contact

Met vragen over nazorg kunt u tijdens uw opname in MST terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek.

Handige websites en telefoonnummers

Centrum Indicatiestelling Zorg
(0900) – 1404
www.ciz.nl

Centraal Adminstratie Kantoor (CAK)
Zorg thuis (Wmo en Zorg zonder Verblijf): (0800) 1925
Zorg met verblijf: (0800) 0087
www.hetcak.nl

Informatie over Persoonsgebonden Budget
(030) – 789 78 78
www.pgb.nl

Vereniging van mantelzorgers en vrijwilligers
(0900) – 20 20 496
www.mezzo.nl

Wegwijzer in de zorg
www.regelhulp.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Overzicht zorgaanbieders
www.zorgkaartnederland.nl

Waar bent u naar op zoek?