Patiënten

Hand- en hoesthygiëne
Hand- en hoesthygiëne zijn simpele maatregelen die van grote invloed kunnen zijn om infecties te voorkomen. Dit geldt zowel voor medewerkers van Medisch Spectrum Twente als voor u als patiënt en uw bezoek.

Op de volgende momenten is het van belang dat u de handen wast met water en zeep of desinfecteert met handalcohol:

 • voor het eten,
 • na toiletbezoek,
 • na gebruik van po of urinaal,
 • na hoesten of niezen.

Om goede hoesthygiëne toe te passen zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • houd de hand, of een papieren zakdoekje voor de mond, of hoest/nies in de binnenkant van de elleboog,
 • maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg,
 • was of desinfecteer de handen na hoesten of niezen.

Heeft u wonden? Raak de wonden of het verband dan niet aan. Dit geldt ook voor uw bezoek.
Verzorgt u zelf de wonden, zorg er dan voor dat de handen vooraf gedesinfecteerd zijn met handalcohol. Hiermee kunt u de kans op wondinfecties verkleinen. Na de wondverzorging dienen de handen nogmaals gedesinfecteerd te worden om verspreiding van bacteriën te voorkomen.

Merkt u dat een medewerker is vergeten zijn handen te wassen of te desinfecteren, spreek diegene daar dan gerust op aan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

MRSA
MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. In de volksmond ook bekend als de ziekenhuisbacterie. Deze bacterie bevat eigenschappen die ervoor zorgen dat de meest gebruikte antibiotica niet werkzaam zijn. Wanneer u gezond bent en deze bacterie bij u draagt, geeft dit geen problemen. Wanneer u een verminderde weerstand heeft, wat bij patiënten in het ziekenhuis vaak het geval is, heeft u kans op infecties. Het gebruik van medicatie, waaronder antibiotica, speelt hierbij een belangrijke rol. Antibiotica maakt de slechte maar ook de goede bacteriën kapot waardoor de weerstand vermindert.
Daarnaast is er vaak sprake van lichaamsvreemde voorwerpen zoals infusen en katheters. Bacteriën vinden het prettig zich hieraan te hechten. Als u wonden heeft, is het voor bacteriën makkelijker om in het lichaam te komen. De bescherming van de huid is bij wonden doorbroken. Als deze infecties een resistentie hebben tegen de meest gebruikte antibiotica zijn deze  moeilijker te behandelen. Hier is bij MRSA sprake van.
Bent u drager van MRSA dan willen wij dit graag vooraf weten. Er kunnen dan passende maatregelen worden genomen. U kunt zelf beter behandeld worden met middelen die wél werkzaam zijn, en het voorkomt verspreiding naar andere patiënten die evenals u vatbaarder zijn voor infecties.
Patiënten die een risico lopen op het dragen van MRSA worden voorafgaand aan een ziekenhuisopname gescreend of zij daadwerkelijk drager zijn.

Wat houd de screening in?
Met steriele wattenstokken wordt er een uitstrijkje gemaakt van de neus, keel en perineum (het gebied van anus tot vulva of scrotum). Deze stokken worden opgestuurd naar het laboratorium microbiologie. Hier zal onderzocht worden of er sprake is van MRSA. Indien u drager bent van MRSA zullen zij contact op nemen met de behandelend arts die de aanvraag heeft gedaan. Meestal duurt het vier á vijf dagen voor de definitieve uitslag bekend is. Indien een arts besluit dat dit sneller moet, kan er een speciale test worden aangevraagd waarna de uitslag binnen één á twee dagen aan u wordt doorgegeven.

Wanneer wordt u gescreend?
U wordt gescreend indien u een verhoogde kans heeft op MRSA. Hiervan is sprake indien als u:

 • in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact heeft gehad met iemand die MRSA drager is,
 • in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling verbleef,
 • in de afgelopen twee maanden korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling verbleef en behandeling heeft ondergaan waarbij de huidbarrière doorbroken is, u gedialyseerd bent, u een chronische infectie heeft of u een infectiebron heeft zoals een abces,
 • contact heeft met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens.

Welke maatregelen worden getroffen als ik positief blijk te zijn?
Bezoekt u de polikliniek, dan worden er geen extra maatregelen getroffen. Het contact is kort en de kans dat u iets overdraagt is erg klein (Enkele poliklinieken vormen hierop een uitzondering. Hierbij is sprake van behandelingen waarbij een groter risico is op overdracht).

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis dan wordt u in isolatie verpleegd. Dit houdt in dat u op een eenpersoonskamer ligt en alleen voor onderzoeken van de kamer af mag. Deuren mogen hierbij niet open staan. Medewerkers zullen een muts, mond-neusmasker, handschoenen en een schort dragen. Dit doen zij om te voorkomen dat wanneer zij naar andere patiënten gaan, deze patiënten ook besmet raken. Zoals eerder genoemd, hebben patiënten vaak een verminderde weerstand waardoor zij vatbaarder zijn voor infecties. Uw bezoek hoeft geen maatregelen te treffen. Zij dienen wel direct na bezoek aan u het ziekenhuis te verlaten.

Voor meer informatie kijk op rivm.nl/mrsa. Hier vind u antwoorden op tal van vragen gericht op MRSA.

BRMO
BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente MicroOrganismen. In de volksmond ook bekend als een ziekenhuisbacterie. Deze bacterie bevat eigenschappen die ervoor zorgen dat de meest gebruikte antibiotica niet werkzaam zijn. Wanneer u gezond bent en deze bacterie bij u draagt, geeft dit geen problemen. Wanneer u een verminderde weerstand heeft, wat bij patiënten in het ziekenhuis vaak het geval is, heeft u kans op infecties. Deze infecties zijn dan moeilijker te behandelen. Bent u drager van BRMO dan willen wij dit graag vooraf weten. Er kunnen dan passende maatregelen genomen worden. U kunt zelf beter behandeld worden met middelen die wél werkzaam zijn, en het voorkomt verspreiding naar andere patiënten die evenals u vatbaarder zijn voor infecties.

Patiënten die een risico lopen op het dragen van BRMO worden voorafgaand aan een ziekenhuisopname gescreend of zij daadwerkelijk drager zijn.

Wat houd de screening in?
Met een steriele wattenstok wordt er een uitstrijkje gemaakt van het rectum. Deze stok wordt opgestuurd naar het laboratorium microbiologie. Hier zal onderzocht worden of er sprake is van BRMO. Indien u drager bent van BRMO zullen zij contact op nemen met de behandelend arts die de aanvraag gedaan heeft. Meestal duurt het vier á vijf dagen voor de definitieve uitslag bekend is.

Wanneer wordt u gescreend?
U wordt gescreend indien u een verhoogde kans heeft op BRMO. Hiervan is sprake als u:

 • in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis verbleef,
 • uit een Nederlandse instelling komt waar een BRMO-uitbraak heerst, die nog niet onder controle is.

Welke maatregelen worden getroffen als ik positief blijk te zijn?
Bezoekt u de polikliniek, dan worden er geen extra maatregelen getroffen. Het contact is kort en de kans dat u iets overdraagt is erg klein (Enkele poliklinieken vormen hierop een uitzondering. Hierbij is sprake van behandelingen waarbij een groter risico is op overdracht).

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis dan wordt u in isolatie verpleegd. Dit houdt in dat u op een eenpersoonskamer ligt, en alleen voor onderzoeken van de kamer af mag. De maatregelen die verder genomen zullen worden zijn afhankelijk van het soort bacterie dat u bij u draagt.
In de meeste gevallen zal dit gaan om het dragen van handschoenen en een schort door medewerkers.
Het treffen van maatregelen door medewerkers wordt gedaan om te voorkomen dat wanneer zij naar andere patiënten gaan, deze patiënten ook besmet raken. Zoals eerder genoemd, hebben patiënten vaak een verminderde weerstand waardoor zij meer vatbaar zijn voor infecties. Uw bezoek hoeft geen maatregelen te treffen.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie

Signaleren
In Medisch Spectrum Twente vinden wij het belangrijk goede zorg te verlenen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Alle medewerkers zijn opgeleid om goede zorgverlening te bieden.
Vraag gerust indien u iets opvalt of als u twijfelt.

 • Zorgverleners die contact hebben met patiënten mogen geen hand- / polssieraden dragen. Vraag hen gerust deze te verwijderen,
 • Voordat de zorgverlener lichamelijk contact met u heeft, dienen zijn / haar handen gedesinfecteerd te zijn. Vraag gerust of zij hun handen al gedesinfecteerd hebben.

U kunt zelf meewerken aan een goed verloop van uw behandeling, dus spreek ons aan indien er vragen of onduidelijkheden zijn!

Waar bent u naar op zoek?