Legitimatie

Legitimatie wettelijk verplicht in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Dat geldt bij alle zorgverleners, vooral in het ziekenhuis. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Om hoge kosten te voorkomen neemt u altijd uw identiteitsbewijs mee!

Geldig identiteitsbewijs

U kunt zich identificeren bij MST met:

  • Geldig Nederlands paspoort
  • Identiteitskaart
  • Rijbewijs
  • Vreemdelingendocument

legitimatie

Verlopen identiteitsbewijs niet geldig bij zorgverlener

Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig? Dan kunt u dit niet gebruiken om u te identificeren bij MST. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen. Kunt u dat niet (meer) zelf doen, overleg dan over een mogelijke oplossing in samenwerking met uw gemeente.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

In de zorg is er geen leeftijdsgrens voor de identificatieplicht. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.

MST registreert uw identiteitsbewijs

MST controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort, conform de wetgeving van de rijksoverheid. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt MST de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij MST identificeren. Identificeert u zich niet binnen deze tijd, dan moet MST de kosten op u verhalen. U ontvangt dus zelf de rekening.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kunt u in MST geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan MST de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. MST moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Waar bent u naar op zoek?