HSMR sterftecijfer

Publicatie sterftecijfers 2017 MST

Inleiding

Ieder jaar maken de Nederlandse ziekenhuizen hun sterftecijfers openbaar. Omdat ziekenhuizen echter van elkaar verschillen als het gaat om de aard en ernst van de aandoeningen waarmee patiënten worden opgenomen worden deze sterftecijfers gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, de ernst van de ziekte waarvoor patiënt is opgenomen (de zogenaamde hoofddiagnose) en aanvullende aandoeningen van de patiënt (de zogenaamde nevendiagnosen). Al deze gegevens worden voor elke patiënt na afloop van iedere opname geregistreerd en samen met alle data van andere ziekenhuizen leidt dit voor iedere patiënt tot een verwachte sterftekans. Al deze sterftekansen van alle patiënten leiden samen tot een verwachte sterfte per ziekenhuis.

Deze verwachte sterfte wordt vergeleken met het aantal patiënten dat daadwerkelijk in het ziekenhuis is overleden en dat is wat men noemt de HSMR. HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Ratio en geeft aan of het aantal daadwerkelijk overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan verwacht mag worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Bij het HSMR cijfer wordt altijd de betrouwbaarheid van het getal bepaald. Dit betrouwbaarheidsinterval geeft de boven- en ondergrens van het HSMR cijfer aan en zegt in hoeverre de uitkomst op toeval berust of niet.

HSMR 2017 van MST

De HSMR voor MST in 2017 is 101. Dat betekent dat de HSMR voor het jaar 2017 niet significant afwijkt van het landelijke gemiddelde.

De Consumentenbond heeft een leeswijzer ontwikkeld die het voor consumenten makkelijker maakt om de sterftecijfers goed te kunnen interpreteren.

Waar bent u naar op zoek?