Compliment, melding of klacht

Heeft u een compliment, melding of klacht?

Alle medewerkers van Medisch Spectrum Twente zetten zich in om u goede, professionele zorg te verlenen. Daarbij kunt u ons helpen. Het spreekt voor zich dat u, als onze patiënt, mag rekenen op een zo goed mogelijke behandeling, verzorging en begeleiding. Toch is en blijft zorg mensenwerk. In een organisatie zoals een ziekenhuis, kunnen dingen daarom wel eens anders verlopen dan verwacht of gepland. Misschien bent u in een situatie terechtgekomen waarin er iets is misgegaan of waarover onvrede is ontstaan. Het bespreken daarvan is niet altijd gemakkelijk, maar wel zinvol en van belang. Allereerst voor uzelf, omdat er dan serieus met uw ongenoegen wordt omgegaan. Maar ook voor de hulpverleners en de instelling, zodat de zorg kan worden verbeterd.

Wat is uw mening?

Bent u tevreden of juist ontevreden over de gang van zaken in ons ziekenhuis? Wij horen het graag van u! Zo horen wij wat we goed doen of krijgen we de kans om onze zorg te verbeteren.

Een compliment geven

Geef uw compliment rechtstreeks aan de medewerker of aan het teamhoofd van de afdeling waarover u tevreden bent. U kunt uw compliment ook doorgeven via het formulier voor complimenten

Iets melden

Bij een melding geeft u aan MST door waar u niet tevreden over bent. U kunt hierbij ook tips of suggesties ter verbetering aangeven. Wij zorgen dat uw melding op de juiste plek terecht komt, wij handelen dit verder intern af en voeren waar nodig acties uit ter verbetering van de zorg. Klik hier om naar het online meldingenformulier te gaan.

Een klacht indienen

Als u een klacht indient, wordt uw klacht met u besproken. Het is de bedoeling dat u actief bij de behandeling betrokken bent. Op deze manier kan samen met u gezocht worden naar een voor u en MST bevredigende oplossing. Meer informatie over de behandeling van uw klacht.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

  • Vul het online klachtenformulier in. Klik hier om naar het online klachtenformulier te gaan;
  • Bel met het Patiënten Service Centrum, telefoon (053) 4 87 20 45;
  • Kom langs bij het Patiënten Service Centrum in de centrale hal, route C02;
  • Stuur een brief aan MST, t.a.v. Patiënten Service Centrum, Postbus 50.000, 7500 KA te Enschede.

Een vraag over de rekening

Klachten, vragen of opmerkingen over de zorgnota vallen niet onder de klachtenregeling. Voor vragen of opmerkingen hierover verwijzen wij u naar de pagina van onze afdeling zorgkosten. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen per mail zorgkosten@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?