Pre Operatieve Screening

Pre Operatieve Screening

Goede voorbereiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatie te ondergaan. Voor de operatie en de anesthesie (verdoving) moet u rekening houden met een aantal voorbereidingen. De anesthesioloog onderzoekt welke risico’s in uw geval aan de anesthesie zijn verbonden en op welke manier deze kunnen worden beperkt. Dit vooronderzoek gebeurt op de Pre Operatieve Screening (POS). Het kan zijn dat u rechtstreeks naar de POS wordt doorverwezen of dat u hier op korte termijn een afspraak mee krijgt.

Medicatieverificatie

>> Neem altijd uw medicatieoverzicht mee <<

De anesthesioloog vindt het belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Deze medicijnen zeggen iets over de aandoeningen waarvoor u wordt behandeld. Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee. Deze kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

Op de POS wordt u geïnformeerd over het wel of niet blijven gebruiken van medicijnen. Vooraf aan de afspraak op de POS neemt de apothekersassistente uw medicatie samen met u door.

Gebruikt u medicatie of bent u allergisch voor een geneesmiddel, dan dient u zich 15 minuten vóór aanvang van de afspraak te melden bij de medicatie-verificatie en deze wordt gedaan door een apothekersassistent op het opnameplein, Route C04. Het is belangrijk dat u uw medicatieoverzicht meeneemt. Deze kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

Screening

Op de POS worden de vragenlijsten met u doorgenomen en uw hartslag, bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Afhankelijk van de ingevulde vragenlijsten wordt lichamelijk onderzoek verricht. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bloedonderzoek en een ECG (hartfilmpje). Ook is het mogelijk dat er om onderzoek van een andere specialist (longarts, cardioloog of internist) gevraagd wordt. Een aanvullende afspraak bij deze specialist vindt veelal niet op dezelfde dag plaats.

De anesthesioloog

De anesthesioloog die u tijdens de POS spreekt is niet altijd degene die de anesthesie toedient. U maakt voor de operatie kennis met de anesthesioloog die u de narcose gaat geven.

POS verpleegkundige

Als u dezelfde dag dat u wordt opgenomen ook wordt geopereerd en tenminste één nacht na uw operatie in het ziekenhuis moet doorbrengen, spreekt u na het bezoek aan de anesthesioloog nog met een POS verpleegkundige (geldt niet voor oncologische patiënten en bij het uitvoeren van een keizersnede). In dat geval geeft de verpleegkundige in een opnamegesprek aanvullende informatie over de opname, operatie en nazorg.

Contact met de POS

Wanneer er na uw bezoek veranderingen optreden in uw gezondheidssituatie of wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de POS via telefoonnummer (053) 487 30 60. U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, kunt u de anesthesioloog altijd om nadere uitleg vragen.

Waar bent u naar op zoek?