Kwaliteit & Veiligheid, wat kunt u zelf doen?

Kwaliteit & Veiligheid; wat kunt u zelf doen?

Durf te vragen
De zorgverleners van Medisch Spectrum Twente zijn verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. De artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers doen er alles aan om uw behandeling goed en vooral veilig te laten verlopen. U kunt hieraan zelf ook een bijdrage leveren. Wij geven u hiervoor enkele praktische tips:

  • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand. Bereid u goed voor op het gesprek met uw zorgverlener. Zet uw vragen op papier, vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht. Meld allergieën. U kunt hierbij ook de folder “Gesprek met de arts” gebruiken,
  • Zeg het ons als u iets niet begrijpt. Geef het aan als iets niet duidelijk is, u ergens over twijfelt, bezorgd bent of als u het gevoel heeft dat iets niet klopt,
  • Als u geopereerd moet worden, bespreek dan vooraf het verloop van uw operatie en hoe u zich hierop moet voorbereiden (bijvoorbeeld: mag u eten en drinken, wat gebeurt er tijdens en na de operatie en welke complicaties kunnen optreden). Indien van toepassing markeert de arts voor de operatie, de kant waaraan u geopereerd gaat worden,
  • Schrijf op welke medicijnen u gebruikt (met én zonder recept) en neem deze lijst mee. Laat weten, desnoods ongevraagd, voor welke medicijnen u allergisch bent en waarvan u weet dat ze bij u niet werken,
  • Stel vragen als medicijnen er anders uitzien dan u verwacht of als de zorgverlener een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen,
  • Volg de instructies en adviezen goed op. Vraag wat u wel of niet mag doen en laat het weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet bij wie u terecht kunt met vragen of problemen,
  • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Onveilige situaties melden
Helaas gebeurt er wel eens iets wat niet de bedoeling was. Wij willen dat daar in alle openheid over wordt gesproken, zodat we er alles aan kunnen doen om herhaling te voorkomen. Het gaat dan niet om het aanwijzen van een schuldige, maar om het verbeteren van onze processen. Medewerkers worden daarom gestimuleerd alles te melden dat niet volgens de richtlijnen is gegaan. Wij leggen deze meldingen vast in ons systeem Veilig Incident Melden (VIM). De meldingen vormen een bron van informatie om verbeteringen door te voeren. Kortom, wij leren van vergissingen en nemen maatregelen om te voorkomen dat deze fouten opnieuw worden gemaakt.

Het kan ook zijn dat u zelf als patiënt een onveilige situatie ontdekt. Wij stellen het op prijs als u dit bij uw zorgverlener aangeeft. De zorgverlener kan dan maatregelen nemen en de gebeurtenis melden in het VIM systeem. Op die manier kunnen wij ook van uw oplettendheid leren.

Waar bent u naar op zoek?