Inzage medisch dossier

Inzage in uw medische dossier

De hulpverlener is verplicht een dossier van u als patiënt bij te houden. U heeft het recht om dit dossier in te zien. Het dossier is eigendom van MST en u heeft daarom niet het recht het dossier mee te nemen. U heeft wel recht op een kopie van het dossier.

Hoe krijgt u inzage en welke gegevens mag u inzien?

Wilt u weten wat er over u in een dossier staat, dan kunt u om inzage in uw dossier vragen. Voor uw medisch dossier kunt u dit aan uw arts vragen. Bent u opgenomen en wilt u uw verpleegkundig dossier inzien, dan kunt u dat rechtstreeks vragen aan de verpleegkundige. Vaak zal de arts of de verpleegkundige bij de inzage een toelichting willen geven, zodat er geen misverstanden ontstaan.

U mag alle gegevens uit uw dossier inzien die over uzelf gaan. Hieronder vallen onder meer de verslaglegging van de (betrokken) hulpverleners, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven. U kunt deze gegevens zelf ook inzien door met uw DigID in te loggen in het patiëntenportaal op onze website. Log hier in bij ons patiëntenportaal. Op de homepage van onze website vindt u de button om MijnMST te openen.

Wilt u een kopie van uw dossier, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het Patiënten Service Centrum. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier downloaden. U helpt ons door het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Nadat wij het ingevulde formulier hebben ontvangen en uw opgevraagde gegevens beschikbaar zijn, nemen wij contact met u op hoe de gevraagde gegevens in uw bezit kunnen komen. Over het algemeen sturen wij de gegevens per mail naar u op. Wij proberen uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen, maar in ieder geval binnen vier weken.

Aan wie wordt inzage verleend?

In beginsel wordt alleen inzage verleend aan de patiënt zelf, dus niet aan familieleden of partners. U kunt wel iemand machtigen om de kopie van uw medische dossier namens u af te halen. Hiervoor dient u het machtigingsformulier in te sturen of mee te brengen bij het afhalen van de gegevens.

Ouders/verzorgers van kinderen beneden de 12 jaar mogen de gegevens van het kind opvragen. Bij een aanvraag van medische gegevens van een patiënt in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar dient zowel de patiënt als de wettelijk vertegenwoordiger (gezag dragende ouder, voogd, mentor) het aanvraagformulier te ondertekenen. In dit geval dient ook van beiden een kopie van een legitimatiebewijs te worden overlegd.

Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend wanneer nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de arts van mening is dat de overledene bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien een wettelijke verplichting dit vereist.

Identificatie

Bij het ophalen of vóór het opsturen van de gegevens dient u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. In het geval van een machtiging moet zowel een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt als van de gemachtigde worden overlegd.

Kosten

Kopieën van gegevens worden kosteloos verstrekt. Wanneer de medische gegevens aangetekend moeten worden verstuurd, brengen wij u deze kosten – conform het huidige PostNL-tarief € 9,25 – in rekening.

Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard?

De gegevens in uw dossier moeten in ieder geval 20 jaar bewaard blijven of nog langer als dit uit het oogpunt van medische zorg noodzakelijk is. Medische gegevens die zijn verkregen in het kader van een keuring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van de keuring.

Informatie

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Centrum, per Email PSC@mst.nl, per telefoon (053) 487 20 45, of kom langs: route C02, naast de receptie in de centrale hal aan het Koningsplein.

Meer informatie kunt u ook vinden in de folder ‘Rechten, plichten en klachten’.

U kunt het formulier opsturen naar of inleveren bij:

Medisch Spectrum Twente
Patiënten Service Centrum
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Email: psc@mst.nl

Waar bent u naar op zoek?