Over ons

Over Stichting Vrienden van MST

Stichting Vrienden van Medisch Spectrum Twente (SVMST) is opgericht op 31 maart 1958 met in die tijd als doel om, onder voorwaarden, gelden ter beschikking te stellen aan het ziekenhuis voor diverse doeleinden. In praktische zin betreft dit financiële ondersteuning van wetenschappelijke leerstoelen en patiëntgerichte initiatieven die direct het welzijn van patiënten en hun families raakt.

Nu de zorg steeds meer geld gaat kosten, staan extra voorzieningen voor patiënten vaak onder druk. Stichting Vrienden van MST zet zich dus juist hiervoor in. We investeren in patiëntenvoorzieningen en patiënteneducatie en in onderzoek en wetenschap in MST. Zo zorgen we voor een aangenamer verblijf in MST, verbeteren we de zorg en stimuleren we de gezondheid binnen en buiten Twente.

We richten ons op:

  • educatieve projecten die bijdragen aan een beter begrip over het ontstaan, behandelen en de gevolgen van een ziekte, of het verbeteren van het leven met een (chronische) ziekte
  • educatieve projecten die de bewustwording bevorderen van de gevolgen van een (on)gezonde leefstijl op de gezondheid van een mens, in lijn met de missie van het ziekenhuis
  • initiatieven die het ziekenhuis openstellen voor de inwoners uit de regio
  • extra voorzieningen die het verblijf in MST veraangenamen
  • ondersteunen van wetenschappelijke klimaat w.o. leerstoelen en lectoraten (dit wordt ondersteund vanuit de Stichting ‘Wetenschapsfonds Medisch Spectrum Twente’)
  • projecten die een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor nieuw te werven zorgpersoneel of medisch specialisten die van buiten de regio komen
  • Dit doen we door verscheidene activiteiten te organiseren, zoals Medische Publieksacademie Twente, rondleidingen door het ziekenhuis, de jaarlijkse Open Dag van de zorg en het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Missie

Stichting Vrienden van MST zet zich in voor het welzijn van alle patiënten in MST, jong en oud, en hun families. Daarnaast wil Stichting Vrienden van MST inwoners van de regio nog meer betrekken bij hun zorg en ziekenhuis. We ondersteunen projecten en initiatieven die hieraan bijdragen en niet gefinancierd kunnen worden uit het ziekenhuisbudget.

Beleidsplan

Lees meer over onze missie, visie en doelstelling in het beleidsplan 2021.

Bestuur

  • De heer G. Edelijn (voorzitter)
  • De heer P. Den Oudsten, voorzitter Raad van Toezicht MST (lid van bestuur)
  • De heer drs. J. den Boon, voorzitter Raad van Bestuur MST (secretaris en penningmeester)

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en de interne en externe communicatie van Stichting Vrienden van MST. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2021

ANBI

Stichting Vrienden van MST is vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bekijk hier het formulier Publicatieplicht ANBI 2021 en Publicatieplicht ANBI 2022.

Contact Stichting Vrienden van MST

Medisch Spectrum Twente
p/a Afdeling Communicatie
Postbus 50000
7500 KA Enschede

RSIN: 805565437

Ja, ik word vriend!

U kunt vaste donateur worden en ons jaarlijks steunen met een donatie. Maar ook uw eenmalige bijdrage is welkom. Uw geld gaat voor 100% naar de projecten.

Waar bent u naar op zoek?