Glioblastoom

Een Glioblastoom, of wel glioom, is een primaire tumor van het zenuwstelsel, uitgaande van het gliaweefsel.

Over hoe en waardoor hersentumoren ontstaan is vrijwel niets bekend. Wel is duidelijk dat erfelijke factoren mede een rol spelen, alleen niet in welke mate. Het gaat in elk geval niet om een erfelijke ziekte. Veel meer is het waarschijnlijk zo dat de aanleg om een hersentumor te krijgen al bij de geboorte aanwezig is. Van geen enkele omgevingsfactor is een relatie met het ontstaan van hersentumoren aangetoond (voeding, roken, alcohol, enz.). Ook voor een verband met het gebruik van de mobiele telefoon is er geen bewijs.

Ontstaan van glioblastoom

Een glioblastoom ontstaat meestal rond het 50e tot 60e levensjaar, maar kunnen ook veel eerder of later optreden. Wat dat betreft is er een grote spreiding. Mannen en vrouwen lopen min of meer in gelijke mate het risico een hersentumor te krijgen.

Verschijnselen hersentumor

De verschijnselen van een hersentumor hangen enerzijds samen met de groei van de tumor, waardoor verhoging van de druk in het hoofd ontstaat, en anderzijds met de plaats waar de tumor groeit. Hoofdpijn kan een verschijnsel van drukverhoging zijn (vooral bij activiteiten die zelf nog eens de druk laten toenemen zoals bukken en niezen), eventueel gepaard gaande met misselijkheid en braken. Wanneer de tumor groeit in een neurologisch ‘stil’ gebied, dat wil zeggen een deel van de hersenen waar functie-uitval minder snel opvalt, kan deze enige tijd onopgemerkt groeien. Behalve uit verhoging van de druk bestaan de verschijnselen dan vaak uit psychische veranderingen zoals trager worden of juist minder geremd zijn. Bij groei in een deel van de hersenen waar bijvoorbeeld de bewegingen gelegen zijn, kunnen verlammingsverschijnselen optreden, die zich dan aan de andere lichaamshelft manifesteren, of spraakstoornissen. Tenslotte kunnen epileptische toevallen het gevolg zijn van een hersentumor. In een heel enkel geval kan een bloeding in een tumor optreden, iets wat het stellen van een juiste diagnose aanvankelijk kan bemoeilijken.

Waar bent u naar op zoek?