Aortachirurgie

De aorta is de grootste en belangrijkste slagader van uw lichaam en vervoert zuurstofrijk bloed van het hart naar alle organen en weefsels van het lichaam.

Wanneer is een operatie aan de aorta nodig?

Er zijn twee belangrijke afwijkingen aan de aorta:

  1. Aorta aneurysma: de aorta is op een bepaalde plaats verwijd. Het gevaar van een aneurysma is dat er uiteindelijk een scheur in de aorta kan ontstaan als de omvang verder toeneemt. Dit kan leiden tot een levensgevaarlijke bloeding. (Lees hier meer over een aneurysma)
  2. Aortadissectie: als in de vaatwand van de aorta de binnen- en de buitenwand van elkaar zijn losgelaten. Een dissectie begint met een kleine scheur in de binnenwand. Hierdoor hoopt zich bloed op tussen de binnen- en de buitenwand van de slagader. Het bloed kan zich uitbreiden en kan de aorta scheuren in enkele seconden.

Diagnose van een aneurysma

Een aneurysma wordt door een arts ontdekt, vaak zonder dat u klachten heeft omdat een aneurysma meestal langzaam groeit. Als de doorsnede meer dan anderhalf keer zo groot is, spreken we van een aneurysma. Een aneurysma groeit meestal langzaam. Een levensgevaarlijke situatie ontstaat als de vaatwand van een groot aneurysma wel snel groeit of zelfs scheurt.
U volgt een aantal onderzoeken zoals:

  • Echografie van het hart en de aorta; geeft informatie over de grootte en het functioneren van uw hartkamers, over de bouw en werking van de verschillende hartkleppen en over de grootte en de richting van de bloedstroom,
  • CT-scan van het hart; door de snelheid van de scan en computerberekeningen is het mogelijk uw hart, de kransslagaderen en de bloedvaten die het hart van bloed voorzien, scherp af te beelden,
  • MRI (Magnetic Resonance Imaging); hierbij worden foto’s gemaakt van uw organen en weefsels met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven.

Behandeling

Er zijn twee operatiemethoden:

  • Plaatsen van een kunststof buisprothese in de aorta; als de doorsnede van een aorta-aneurysma meer dan vijf á zes cm is,
  • Bij een aortadissectie wordt tijdens de operatie een zo groot mogelijk deel van de gespleten aorta vervangen door een kunststofprothese.

Als de aortaklep lekt, dan wordt deze hersteld of vervangen. Dit geldt voor beide behandelingen. Een operatie aan de aorta voert de hartchirurg uit met het gebruik van de hart-longmachine. Deze specifieke apparatuur neemt tijdelijk de functie over van het hart en de longen gedurende de operatie.

De operatie aan de aorta duurt gemiddeld vier tot acht uur maar is afhankelijk van de aard van de operatie en vaak moeilijk vooraf in te schatten. Hoe lang u opgenomen bent in het ziekenhuis is afhankelijk van uw operatie en het herstel na de operatie. De gemiddelde opnameduur is ongeveer tien dagen. Elke operatie kent enige risico’s. Een hartoperatie aan de aorta is vaak een spoedoperatie. Een aneurysma of dissectie van de aorta is een ernstige aandoening. De hartchirurg beoordeelt hoe urgent uw situatie is. Dat bepaalt of u met (enige) spoed geopereerd wordt of dat u op een wachtlijst komt. De kans op eventuele complicaties wordt groter als uw hartaandoening zeer ernstig was voor de operatie.

Waar bent u naar op zoek?