Optometrie

Wat is een optometrist?

De optometrist onderzoekt de gezondheid van uw ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. De optometrist doet beiden en voert een optometrisch onderzoek uit. In het Medisch Spectrum Twente gebeurt dit onder supervisie van de oogarts. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere medische behandeling nodig is, dan wordt er met de oogarts overlegd en deze kijkt zo nodig ook mee.

Het beroep van optometrist is sinds 2000 officieel opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarmee is de optometrist wettelijk erkend als professional in de gezondheidszorg. Optometristen hebben een vierjarige HBO-opleiding afgerond. Optometristen die lid zijn van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland), volgen na- en bijscholing en zijn veelal ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (landelijk erkend kwaliteitskeurmerk).

Wat doet een optometrist?

Tijdens zelfstandige spreekuren verrichten optometristen onder supervisie van de oogarts oogcontroles, oogmetingen en verschillende aanvullende oogonderzoeken. De optometrist kan oogziekten onderkennen en daar waar nodig wordt de hulp van de oogarts of huisarts ingeschakeld. In vergelijking met een opticien is een optometrist hoger en breder opgeleid en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Waar bent u naar op zoek?