De heer P.E.J. (Peter) den Oudsten

Voorzitter

Nevenfuncties:

– Waarnemend burgemeester gemeente Utrecht
– Voorzitter Raad van Toezicht Zienn en Het Kopland
– Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim
– Lid Raad van Toezicht Herinneringscentrum Kamp Westerbork
– Voorzitter van de Remuneratiecommissie

Waar bent u naar op zoek?