Mevrouw drs. B.J.M. (Gitta) Gallé

Lid

Nevenfuncties:

– Raad van bestuur (COO/CFO Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie Utrecht
– Extern lid auditcommissie Raad voor de Rechtspraak (vanaf oktober 2017)
– Voorzitter College Specialismen Verpleegkunde (vanaf jan 2016)
– Voorzitter onderhandelingsdelegatie CAO ziekenhuizen
– Lid bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Lid van de Remuneratiecommissie en de Commissie Digitalisering

Waar bent u naar op zoek?