Mevrouw mr. B.G.M. (Barbara) Lemstra

Lid

Nevenfuncties:

– onafhankelijk adviseur/projectleider/manager
– toezichthouder:
o ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
o Topfonds Gelderland
o Veluwse Onderwijsgroep
o Schouwburg&Congrescentrum Orpheus
o Nederlandse Bijenstichting

Lid van de Auditcommissie

Waar bent u naar op zoek?