Migratiepoli

Geheugenpoli voor mensen met een migratieachtergrond

Niet alleen ouderen kampen met geheugenproblemen. Een van de eerste patiënten op de in 2016 geopende geheugenpoli voor mensen met een migratie-achtergrond in ziekenhuis MST was slechts 41 jaar. Het ging om een Syrische vluchteling. Of hij dementie heeft? ‘Dat is onduidelijk. We moeten eerst meer onderzoek doen’, aldus neuroloog Heleen den Hertog, initiatiefnemer van de speciale poli. Ze deed het idee op in het Erasmus Medisch Centrum, waar de jonge specialiste haar opleiding volgde. Behalve in dit Rotterdamse ziekenhuis, heeft in Nederland verder alleen het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een dergelijk spreekuur.

Waarom een aparte polikliniek voor mensen met een migratieachtergrond?

‘Er komen steeds meer mensen met een migratieachtergrond in Twente en Deventer, waar we ons ook op richten. Wij verwachten hier zo’n vijftig patiënten per jaar. Bijzonder aan deze doelgroep is dat ze bij dementie als eerste de taal verliezen die ze als laatste hebben aangeleerd. Nederlands dus, voor zover ze dat spreken uiteraard. Er zijn ook veel analfabeten en laaggeschoolden. We lossen het communicatieprobleem op door inzet van een tolk. Een andere reden voor de poli is dat deze doelgroep gezien hun genenpakket een grotere kans maakt op hoog cholesterol, diabetes en hart- en vaatziekten. Schade aan de vaten verhoogt het risico op dementie; het komt dus vaker voor. Twintig procent van patiëntenpopulatie op de geheugenpolikliniek is geboren buiten Nederland.’

Waarin verschilt de aanpak met die voor autochtone patiënten?

‘Allochtonen krijgen een crossculturele dementiescreening die minder talig is dan de gebruikelijke. We laten een overzicht van een tiental plaatjes zien waarbij iemand moet aanwijzen welke foto’s eerder zijn getoond. Zo testen we het geheugen. Ook wordt gekeken naar de concentratie en het schakelen met je aandacht van het een naar het ander. Er wordt ook vaak een MRI gemaakt van de hersenen. Als extraatje laten we mensen met een migratieachtergrond een maaltijd bereiden of koffie zetten. Doel daarvan is te zien of ze handelingen in de juiste volgorde uitvoeren, kunnen plannen en overzicht bewaren. Bij Nederlandse patiënten is dat niet nodig, omdat hun neuro-psychologisch onderzoek uitgebreider is.’

Critici vragen zich af waarom deze patiënten een andere behandeling krijgen..

‘Kinderen benaderen we toch ook anders dan volwassenen? De huidige diagnostiek is niet toereikend omdat die niet aansluit op de doelgroep. Maar iedere patiënt heeft recht op een goede diagnostiek en behandeling.’

Komen er voor andere aandoeningen ook speciale allochtonenpoli’s?

‘Voor zover ik nu weet niet. Het is wel zo dat MST vaker en dus ook op andere plekken in het ziekenhuis tolken inzet. Bijvoorbeeld bij slecht nieuwsgesprekken waarvan we zeker willen weten dat alles goed overkomt.’

Waar bent u naar op zoek?