Waarom wordt er een FAG gemaakt?

Waarom wordt fluorescentie angiografie verricht?
Als de oogarts bij onderzoek een afwijking in het achterste deel van uw ogen vermoedt, kan een fluorescentie angiografie worden gedaan. Indien de bloedvaten een afwijking vertonen, dan kan de kleurstof door de vaatwand heen lekken of zich ophopen in de afwijkende bloedvaten. De kleurstof maakt de afwijkingen veel beter zichtbaar. Schade aan de onderlaag van het netvlies, de retina pigment epitheel, of de vorming van afwijkende nieuwe bloedvaten onder het netvlies kunnen op deze manier ook worden opgespoord. Infracyanine groen wordt vooral gebruikt om afwijkingen in het vaatvlies van het oog (chorioidea) zichtbaar te maken. Het onderzoek wordt gedaan om het beloop van een ziekte te volgen of om het effect van een behandeling te beoordelen.
Suikerziekte, een zeer vaak voorkomende oorzaak van slechtziendheid en blindheid bij patiënten, kan lekkage van de bloedvaten veroorzaken. In een aantal gevallen kunnen deze afwijkende bloedvaten worden behandeld met een laser om verdere achteruitgang van het gezichtsvermogen tegen te gaan.
Leeftijdsgebonden, of seniele, macula degeneratie is een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. In een aantal gevallen doen zich vaatnieuwvormingen onder het netvlies voor. Deze kunnen behandeld worden met de laser om te proberen ernstig verlies van het gezichtsvermogen tegen te gaan.
Zonder de fluorescentie angiografie is het vaak niet goed mogelijk om de exacte diagnose te stellen. Met behulp van de fluorescentie angiografie kan nauwkeurig bepaald worden waar de laser behandeling plaats moet vinden.

Waar bent u naar op zoek?