Onderzoek

Naast “gewoon” lichamelijk onderzoek,eventueel aangevuld met tandfilms/OPT kan eenMRI,CT en technetiumscan worden afgesproken. Dit isvan belang voor het vaststellen van de uitbreiding van de primaire tumor.De hals wordt altijdonderzocht met behulp van echografie en zonodig punctie.

Eenröntgenfoto van de borstkas (X-thorax) en bijgrote tumoren of grote halskliermetastasen kan eenCT-scanwordenuitgevoerd om uitzaaiingen op afstand uit te sluiten en ook om soms bestaande tweede primaire tumoren op te sporen.

De definitieve diagnose wordt door histologisch onderzoek verkregen (biopsie).

Endoscopie en onderzoek van keel, neus, slokdarm en maag zijn gebruikelijk in het kader van onderzoek naar het mogelijk bestaan van van een tweede gezwel. Vervolgens kan onderzoek van het bloed en een PET-scan (voor onderzoek naar eventuele andere gezwellen of uitzaaiingen) nodig zijn.

Waar bent u naar op zoek?