Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze internetsite eigendom van de stichting Medisch Spectrum Twente (MST) of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectuele eigendomsrecht.

Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mogen niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Medisch Spectrum Twente (MST).

Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze internetsite is uitdrukkelijk verboden.

Copyright © 2004-2017 MST, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.