Dementieketenzorg Twente

Dementieketenzorg Twente

Verschillende hulpverleners die zorgen voor mensen met dementie zijn aangesloten bij de Dementieketenzorg Twente. Op de website (klik hier voor de site van Dementieketenzorg Twente) staat informatie voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben: mensen die dementie hebben of een vermoeden van dementie, partners, kinderen, familieleden, vrienden, buren, maar ook zorgverleners, huisartsen, andere professionals, gemeenten. Door op een van de zes bovenstaande knoppen te klikken, vindt u de informatie die voor u van belang is. Deze website is een initiatief van de Twentse dementieketen. Deze dementieketen is een samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties. De deelnemende partijen willen samen betere ondersteuning en zorg verlenen aan mensen met dementie en hun naasten.

Dementie Twente is de nieuwe, constructieve ketenzorg dementie, verenigd in 1 zorgketen voor heel Twente. Deelnemende organisaties zijn:
Alifa, Alzheimer Nederland afdeling Twente, Carint Reggeland , De Posten, Dimence, Evenmens, Impuls, Liberein, Livio, Mediant, Medisch Spectrum Twente, Stichting Cluster Losser, Stichting Informele Zorg Twente, Stichting SWO Dinkelland, Stichting Welzijn Tubbergen, Trivium Meulenbelt Zorg, TSN, Wijkracht, Ziekenhuisgroep Twente, ZorgAccent, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Manna, Zorggroep Sint Maarten.

Speerpunten van de dementieketen zijn informatie, voorlichting en advies geven:

  • Scholing en deskundigheidsbevordering
  • Samenwerking zoeken met gemeenten
  • Dementievriendelijke samenleving
  • Opstellen zorgprogramma dementie Twente
Waar bent u naar op zoek?