DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. De factuur wordt opgesteld op basis van de vergoedingen die voor DBC-zorproducten zijn vastgesteld. Er wordt niet gekeken hoeveel zorg je precies hebt gehad, maar hoeveel zorg gemiddeld bij zo’n geval gegeven wordt. Voor een DBC-zorgproduct geldt dus een vast bedrag. Ook wordt er niet gekeken naar tijdseenheden. Het maakt voor de uiteindelijke factuur dus niet uit of u 10 minuten of een half uur binnen bent geweest.

Waar bent u naar op zoek?