Museum

Museum MST

Het museum van MST is op 30 november 2018 officieel geopend. Bezoekers krijgen een unieke indruk van 130 jaar ziekenhuisleven in Twente. Maak in het museum kennis met bijzondere medische, technische en huishoudelijke apparatuur en voorwerpen van toen.

Een van de pronkstukken is een oude houten wasmachine uit 1924, specifiek voor het wassen van dekens. Het is de enige wasmachine in Nederland uit die tijd die nog bewaard is gebleven. Verder: spuiten verzameld in de periode van de Koude Oorlog, singles en lp’s van de Ziekenhuisomroep, een bijzonder papieren archief met patiëntengegevens en diverse oprichtingsaktes uit de begintijd (vanaf 1892).

Expositieruimte en depot

Oud-medewerkers van MST hebben er door de jaren heen persoonlijk voor gezorgd dat deze oude apparatuur en het archief werden veiliggesteld. Deze worden tentoongesteld in de expositieruimte. Bij elk object dat hier te zien is, hoort een verhaal. De vrijwilligers van museum delen deze bijzondere verhalen graag met u.

Naast de expositieruimte is er een depot, dat als opslagruimte dient. De vrijwilligers van het museum kunnen hier mensen ontvangen die belangstelling hebben in de geschiedenis van MST, op medisch, verpleegkundig en organisatorisch vlak. Tevens hebben zij hier hun werkplek.

Contact


Het museum is elke woensdag tussen 10.00u en 12.00u geopend of op aanvraag via museum@mst.nl.

U kunt het museum bereiken via route G17 (eerste verdieping gebouw Haaksbergerstraat). Als u dit routenummer volgt, komt u uit bij de loopbrug die ooit de ziekenhuisgebouwen aan het Ariënsplein en de Haaksbergerstraat met elkaar verbond.

Voor vragen en verzoeken het museum buiten de reguliere openingstijd te bezoeken, kunt u contact opnemen met het museum via museum@mst.nl.

De geschiedenis

De ziekenzorg in Enschede is meer dan 130 jaar geleden opgestart, toen er in Enschede nog geen goede voorzieningen bestonden om zieken op te vangen . In 1889 kwamen de eerste zusters Franciskanessen vanuit Denekamp naar Enschede om onder uitermate primitieve omstandigheden te beginnen met de katholieke ziekenverpleging, om zorg dichterbij te bieden. Aanleiding hiervoor was de tyfusepidemie die Enschede trof. De noodzaak ontstond om patiënten in een ziekenhuis te verplegen. In een gedeelte van de oude Pastorie aan de Oude Markt werd een ziekenzaaltje ingericht op verzoek van pastoor-deken S.A.H. Meurkens. Hij zette onbewust de eerste stap op weg naar het huidige Medisch Spectrum Twente (MST).

Nauwelijks drie jaar later, in 1892, werd de neutrale Vereniging Ziekenzorg opgericht. Aanvankelijk verpleegden zij patiënten aan huis, maar in 1897 werden de poorten geopend van een eigen ziekenhuisje aan de Veenstraat.

Voor de inwoners van Twente betekende de oprichting van het ziekenhuis een ommekeer, net als voor de rest van Nederland. In het hele land werden particuliere organisaties opgericht met als doel de ziekenverzorging op een hoger peil te brengen.

De Stadsmaten

In 1914 verhuist verhuist het Rooms-katholieke ziekenhuis naar het gloednieuwe gebouw aan het Ariënsplein en wordt de naam St. Joseph Ziekenhuis in gebruik genomen. Dit is de voorloper van De Stadsmaten, dat in 1970 deze naam kreeg. Het gebouw van Ziekenzorg aan de Veenstraat wordt gestaag uitgebreid. In 1941 verhuist het ziekenhuis naar de Ruyterlaan in een gebouw dat nu een deel is van het huidige Saxion en dat later uitgroeit tot het grote ziekenhuis aan de Haaksbergerstraat.

Buitenlocaties

Oude locatie Heil der kranken in Oldenzaal (1910)

In 1893 kocht de Roomsch Katholieke Kerkgemeente in de tuinen van den Wallen Weiland op den Kleij-Esch in Oldenzaal een perceel grond. Hier opende in 1895 het eerste ziekenhuis. In 1917 werd vervolgens door de zusters Franciscanessen het tweede ziekenhuis gebouwd: het Heil der Kranken. De huidige moderne poliklinieken van MST Oldenzaal bevinden zich nog steeds op deze plek. De historische gevel van dit gebouw is bewaard gebleven.

In Haaksbergen werd in 1913 door de zusters Franciscanessen gestart met ziekenzorg. Dit gebeurde in het Antonius ziekenhuisje. In Losser gebeurde dit drie jaar later in het Bernardus ziekenhuis, later omgedoopt tot Dinkelziekenhuis. De zieken werden hier verpleegd door de Zusterorde van Julie Postel uit Boxmeer.

Impact van de Wereldoorlogen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 leed ook Enschede onder de gebreken die er op allerlei vlakken waren. De Spaanse Griep had een grote impact, evenals de zorg voor tienduizenden krijsgevangenen, die vanuit Duitsland werden gerepatrieerd en opgevangen in gemeenten langs de grens.

In de Tweede Wereldoorlog werd het St. Joseph ziekenhuis door de Duitsers in beslag genomen en ingericht als Kriegslazarett. Na de bevrijding werd het door de Engelsen overgenomen en omgedoopt tot German Prisoners of War Hospital. Dit zorgde voor grote druk op ziekenhuis Ziekenzorg, dat voor alle burgerpatiënten moest zorgen.

Fusie leidt tot Medisch Spectrum Twente

Na de oorlog komen de gewenste uitbreidingen op beide ziekenhuislocaties, die op een steenworp afstand van elkaar liggen. In 1967/1968 komen de eerste onderzoeken naar samenwerking tussen Ziekenzorg en De Stadsmaten op gang, maar uiteindelijk komt er in 1988 een fusie onder de naam: Medisch Spectrum Twente (MST), waar ook het ziekenhuis in Oldenzaal in mee is gegaan. Aan de buitenkant is dit duidelijk zichtbaar door de bouw van een loopbrug tussen de twee Enschedese ziekenhuisgebouwen. Tevens maakt de polikliniek in Haaksbergen (en Losser, tot september 2017) onderdeel uit van MST. Zo is de zorg voor patiënten in de regio nog steeds altijd dichtbij.

MST anno nu

Ruim 130 jaar later is er veel veranderd. De medische wetenschap heeft een vlucht genomen en MST draagt hier volop aan bij. We zijn nu een topklinisch ziekenhuis, een centrum voor opleiding en onderzoek. Tegelijkertijd is de kern van het werk al die jaren gelijk gebleven. In MST voelen we ons nog steeds persoonlijk betrokken bij onze patiënten, net als toen. En: we zetten ons met hart en ziel in voor hun gezondheid en herstel.

Foto’s

Waar bent u naar op zoek?