Fibroscan

U heeft een afspraak bij de Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) voor een fibroscan. Deze folder geeft algemene informatie over dit onderzoek.

Wat is een fibroscan?
De fibroscan meet de elasticiteit van de lever. Deze elasticiteit komt bij patiënten met een leverziekte overeen met de hoeveelheid fibrose (littekenweefsel) in de lever. Fibrose kan ontstaan als gevolg van langdurige ontsteking van de lever. Het geeft de ernst van de leverziekte aan en kan van belang zijn bij het bepalen van diagnose en therapie. Tot op heden kon deze informatie alleen verkregen worden door middel van een leverbiopsie (een stukje weefsel uit de lever halen). De rol van de leverbiopsie vervalt echter niet helemaal, dit blijft belangrijk als er onduidelijkheid is over de oorzaak van de leverziekte.

Hoe werkt de fibroscan?
De fibroscan is een apparaat dat korte geluidsgolven uitzendt, die gemeten worden. Dit gebeurt door een kleine echokop op de huid te plaatsen.

Wanneer geen fibroscan?
Geen contra-indicatie bij fibroscan.

Voorbereiding
Houd bij de voorbereiding op de fibroscan rekening met het volgende:

  • u mag drie uur voorafgaand aan dit onderzoek niet eten; een slokje water / thee mag;
  • neem uw identiteitsbewijs en, als u deze heeft, de verwijskaart van huisarts of verwijzend arts mee;

Verloop van het onderzoek
De meting met de fibroscan verloopt als volgt:

  • de meting wordt verricht ter hoogte van uw rechter borstkas. Wij vragen u uw buik te ontbloten, u hoeft zich niet verder uit te kleden;
  • degene die het onderzoek uitvoert, bepaalt de juiste plek voor de meting door een plek te vinden tussen twee ribben;
  • op deze plek wordt gel aangebracht;
  • de echokop wordt op de huid geplaatst;
  • bij het meten voelt u korte tikjes op de huid. Deze tikjes zijn niet pijnlijk;
  • in totaal worden er ongeveer 10 tot 15 metingen verricht;
  • het onderzoek duurt enkele minuten.

Na de behandeling
U mag direct na het onderzoek weer eten en drinken.

Controleafspraak
U krijgt een controleafspraak opgestuurd voor na het onderzoek. Kunt u de gemaakte afspraak niet nakomen, geeft u dit dan tijdig telefonisch aan ons door.

Belangrijke contactgegevens
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, route D25, telefoon (053) 4 87 24 10.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundig specialist dan om nadere uitleg.

Waar bent u naar op zoek?