drs. J.K.A. Avenarius

Functie: Radioloog
Bereikbaarheid: (053) 487 32 00
BIG Registratie: 29049043001

Aandachtsgebieden

Mijn naam is drs. J.Avenarius Ik ben sinds 2004 als radioloog werkzaam bij Medisch Spectrum Twente.

Als radioloog verzorg ik de uitvoering en verslaglegging van radiologische onderzoeken. Ook doen wij minimaal invasieve onderzoeken en behandelingen onder echogeleiding of onder doorlichting. We nemen als radiologen deel aan diverse multidisciplinaire besprekingen. Voor de aanvragende huisarts of medisch specialist hebben we een adviserende rol in de keuze voor het meest geschikte onderzoek. Ook bewaken we de kwaliteit van de verschillende onderzoeken en zorgen we samen met de laboranten voor optimale onderzoeksprotocollen door te werken volgens de laatste richtlijnen en innovatie waar mogelijk door te voeren.

Als radiologen vormen we sinds 2012 één maatschap met de radiologen van de ziekenhuizen ZGT (Almelo-Hengelo) en SKB (Winterswijk): Maatschap Radiologie Oost-Nederland ( MRON ). Door de grote hoeveelheid onderzoeken die plaatsvinden in deze regio is er een differentiatie van de verschillende onderdelen van het specialisme radiologie ontstaan met subspecialisatie specifieke verslaglegging. Hierbij is er mogelijkheid tot het volgen van een differentiatie opleiding of een post-specialisatie fellowship in verschillende richtingen.

Voor verdere informatie betreffende MRON zie: www.MRON.nl

Ik ben in in de volle breedte van het vak opgeleid. Binnen de radiologie heb ik een aantal aandachtsgebieden:

  • Neuroradiologie (het hoofd, en de wervelkolom)
  • Musculoskeletetale radiologie (het bewegingsapparaat), met name echogeleide interventies
  • Abdominale radiologie (buik), met name behandeling van levermetastasen met RFA

Nevenfuncties

  • Differentiatie Opleider Neuroradiologie
  • Gast docent UT Master vak Topics in Human Anatomy and Sport Physiology
  • Docent blok onderwijs Neuro 1 voor de regio oost Nederland.
  • Vertegenwoordiger voor de medische staf bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars betreffende de medische inhoud.
  • Samenwerkingsverband Spier-Pees poli met Fysiogym Twente en Orthopedie Enschede
Waar bent u naar op zoek?