drs. D.G. Gerrits

Functie: Radioloog
Bereikbaarheid: (053) 487 32 00
BIG Registratie: 09028035601

Introductie

Ik ben drs. Gerrits, sinds 2001 als radioloog werkzaam bij Medisch Spectrum Twente. Daarvoor heb ik ca. 5 jaar in het Streekziekenhuis Walcheren te Vlissingen gewerkt.

Als radioloog verzorg ik de uitvoering en verslaglegging van radiologische onderzoeken. We nemen als radiologen deel aan diverse multidisciplinaire besprekingen. Voor de aanvragende huisarts of medisch specialist hebben we een adviserende rol in de keuze voor het meest geschikte onderzoek.  Ook bewaken we de kwaliteit van de verschillende onderzoeken en zorgen we samen met de laboranten voor optimale onderzoeksprotocollen door te werken volgens de laatste richtlijnen en innovatie waar mogelijk door te voeren.

Als radiologen vormen we sinds 2012  één maatschap met de radiologen van de ziekenhuizen ZGT (Almelo-Hengelo) en SKB (Winterswijk): Maatschap Radiologie Oost-Nederland ( MRON ). De doelstelling van MRON is om aan gezondheid en welbevinden bij te dragen door iedere patiënt tegen een reële kostprijs radiologische zorg te leveren op een kwalitatief hoogwaardige, innovatieve, veilige en klantgerichte wijze. Deze zorg is afgestemd op de wensen van verwijzers en patiënten. Wij hechten daarbij grote waarde aan respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt en iedereen om ons heen. Onze houding en onze wijze van handelen zijn integer en collegiaal. Onze medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd in individuele ontplooiing en opleiding. Onze prioriteit is zorg tijdig en zonder wachten te leveren. Dat bereiken wij met inzet, motivatie en betrokkenheid.

www.MRON.nl

Aandachtsgebieden

Ik ben ik in de volle breedte van het vak opgeleid. Binnen de radiologie heb ik een aantal aandachtsgebieden:

 • Abdominale radiologie (buik)
 • Interventie radiologie
 • Thorax radiologie (longen)
 • CT, protocollen en logistiek
 • Interventie, protocollen en logistiek

Nevenfuncties

Mijn nevenfuncties zijn:

 • Plaatsvervangend opleider radiologie
 • Maatschapsvoorzitter locatie MST
 • Differentiatie opleider Thorax radiologie

Ik ben lid van de volgende commissies binnen MST

 • Locale stralingscommissie
 • Commissie Veilig Incidenten Melden
 • Centrale Opleidingscie
 • Projectgroep preventie contrastnefropathie
Waar bent u naar op zoek?