dr. C.A.H. Klazen

Functie: Radioloog
Bereikbaarheid: (053) 487 32 00
BIG Registratie: 19022048001

Introductie

Ik ben dr. C. Klazen, sinds 2010 als radioloog werkzaam bij Medisch Spectrum Twente.

Ik verzorg de uitvoering en verslaglegging van radiologische onderzoeken. We nemen als radiologen deel aan diverse multidisciplinaire besprekingen. Voor de aanvragende huisarts of medisch specialist hebben we een adviserende rol in de keuze voor het meest geschikte onderzoek. Ook bewaken we de kwaliteit van de verschillende onderzoeken en zorgen we samen met de laboranten voor optimale onderzoeksprotocollen door te werken volgens de laatste richtlijnen en innovatie waar mogelijk door te voeren.

In 2010 ben ik cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp: ’Treatment of osteoporotic vertebral compression fractures’.

Samen met mijn collega’s geef ik sinds 2012 een cursus over MRI van de borst. Het is een internationale cursus waar radiologen uit de hele wereld voor naar Enschede komen. www.mron.nl/breast-mri-course/

Als radiologen vormen we sinds 2012  één maatschap met de radiologen van de ziekenhuizen ZGT (Almelo-Hengelo) en SKB (Winterswijk): Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON). De doelstelling van MRON is om aan gezondheid en welbevinden bij te dragen door iedere patiënt tegen een reële kostprijs radiologische zorg te leveren op een kwalitatief hoogwaardige, innovatieve, veilige en klantgerichte wijze. Deze zorg is afgestemd op de wensen van verwijzers en patiënten. Wij hechten daarbij grote waarde aan respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt en iedereen om ons heen. Onze houding en onze wijze van handelen zijn integer en collegiaal. Onze medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd in individuele ontplooiing en opleiding. Onze prioriteit is zorg tijdig en zonder wachten te leveren. Dat bereiken wij met inzet, motivatie en betrokkenheid. Op de website van MRON staat meer informatie.  

Aandachtsgebieden

Ik ben in de volle breedte van het vak opgeleid. Binnen de radiologie heb ik een aantal aandachtsgebieden:

 • Mammaradiologie
 • Musculoskeletale radiologie
 • Neuroradiologie
 • Non vasculaire interventies (vertebroplastiek, botbiopten)

Nevenfuncties

 • METC Twente
 • Wetenschapscommissie MRON
 • Opleidingscommissie MRON
 • IFMS commissie MST
 • Coach medisch specialisten MST
 • Differentiatie opleider MSK
 • Opleider radiologie MST

Opleiding

 • 1995-2002: Studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Doctoraal: 2000.  Artsexamen: 2002.
 • 2000: Gezondheidsrecht aan de faculteit Rechten te Utrecht
 • 2002-2003: SEH arts in het Mesos Medisch Centrum te Utrecht
 • 2003-2009: Opleiding Radiologie in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg (opleider Dr. K.H. Schuur en Dr. P.N.M. Lohle)
 • okt. 2005 – apr.2006 en jan. – dec. 2007: Wetenschappelijk onderzoek: Vertos 2 studie in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, onder leiding van Prof. W.P.Th.M. Mali, radioloog, Dr. P.N.M. Lohle, radioloog en Dr. H.J.J. Verhaar, geriater
 • sept. – okt. 2009: stage kinderradiologie Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis
 • 2010 -heden: Radioloog in Maatschap Radiologie Medisch Spectrum Twente nu MRON

Onderzoeken

Lopende onderzoeken

 • Validation of the diffusion MRI signal in kidney tumours
 • VERTOS IV studie, RCT
 • Barbottage studie, RCT
 • Blanco 3T  MRI voor de detectie van lever metastasen bij patienten met rectumcarcinoom

Bijdrage (geleverd) aan multicentrisch onderzoek

 • VERTOS II studie, RCT
 • VERTOS III studie, RCT

Publicaties

2007
VERTOS II: Percutaneous vertebroplasty versus conservative therapy in patients with painful osteoporotic vertebral compression fractures; rationale, objectives and design of a multicenter randomized controlled trial. Trials. 2007 Oct 31; 8(1): 33 Klazen C, Verhaar H, Lampmann L, Juttmann J, Blonk M, Jansen F, Tielbeek A, Schoemaker M, Buskens E, van der Graaf Y, Janssens X, Fransen H, van Everdingen K, Muller A, Mali W, Lohle P.

2007
Uterine artery embolization for symptomatic adenomyosis with or without uterine leiomyomas with the use of calibrated tris-acryl gelatin microspheres: midterm clinical and MR imaging follow-up.
J Vasc Interv Radiol. 2007 Jul;18(7):835-41. Lohle PN, De Vries J, Klazen CA, Boekkooi PF, Vervest HA, Smeets AJ, Lampmann LE, Kroencke TJ

2008
Percutane Vertebroplastiek en kyphoplastiek.NTv Calcium en Bot Stofwisseling, jaargang 6 nummer 1. Klazen C, Lohle P, Venmans A, Lampmann L, Schoemaker M, Juttmann J, Lo T, Mali W, Verhaar H.

2010
Clinical course of pain in acute, osteoporotic, vertebral compression fractures.JVIR 2010; 21:1405-09. Klazen CAH, Verhaar HJJ, Lohle PNM, Lampmann LEH, Juttmann JR, Schoemaker MC, van Everdingen KJ, Muller AF, Mali WPThM, de Vries J.

2010
Percutaneous vertebroplasty and pain. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31:830-1. Venmans A, Klazen CAH, Lohle PNM, Schoemaker MC, de Vries J, van Rooij WJ

Postprocedural CT for perivertebral cement leakage in percutaneous vertebroplasty is not necessary—results from VERTOS II Neuroradiology 2010 May 5 (Epub ahead of print) A Venmans, CA Klazen, WJ van Rooij, J de Vries, WP Mali, PN Lohle

Percutaneous Vertebroplasty Is Not a Risk Factor for New Osteoporotic Compression Fractures: Results from VERTOS II. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31:1447–50 C.A.H. Klazen, A. Venmans, J. de Vries, W.J. van Rooij, F.H. Jansen, M.C. Blonk, P.N.M. Lohle, J.R. Juttmann, E. Buskens, K.J. van Everdingen, A. Muller, H. Fransen, O.E. Elgersma, W.P.Th.M. Mali, H.J.J. Verhaar

Percutaneous Vertebroplasty and Pulmonary Cement Embolism: Results from VERTOS II. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31:1451–53. A Venmans, CAH Klazen, PNM Lohle, WJ van Rooij, HJJ Verhaar, J de Vries, WPThM Mali

Vertebroplasty versus conservative treatment in acute, osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): an open-label randomised trial. Lancet 2010; 376: 1085-1092 CAH Klazen, PNM Lohle, J de Vries, FH Jansen, AV Tielbeek, M Blonk, A. Venmans, WJ van Rooij, MC Schoemaker, JR Juttmann, TH Lo, HJJ Verhaar, Y van der Graaf, KJ van Everdingen, A. Muller, OE Elgersma, DR Halkema, H Fransen, X Janssens, E Buskens, WPThM Mali

2011
A randomised sham controlled trial of vertebroplasty for painful acute osteoporotic vertebral fractures (VERTOS IV). Trials. 2011 Apr 5;12:93. Firanescu C, Lohle PN, de Vries J, Klazen CA, Juttmann JR, Clark W, van Rooij WJ; VERTOS IV study group.

Natural history of pain in patients with conservatively treated osteoporotic vertebral compression fractures. AJNR 2011 November 24;1  A Venmans, CAH Klazen, PNM Lohle, WJ van Rooij, HJJ Verhaar, J de Vries, WPThM Mali

Nieuwe behandelopties osteoporose. Nederlands tijdschrift voor obstetrie en gynaecologie, augustus 2011; 124: 247-253. H. Franke, R. Grootte Veldman, C. Klazen. A randomised sham controlled trial of vertebroplasty for painful acute osteoporotic vertebral fractures (VERTOS IV). Trials. 2011 Apr 5;12:93. doi: 10.1186/1745-6215-12-93 Firanescu C, Lohle PN, de Vries J, Klazen CA, Juttmann JR, Clark W, van Rooij WJ; VERTOS IV study group.

2015 
Preoperative localisation of sentinel lymph nodes in patients with breast cancer using SPIO-enhanced MR lymphography: Feasibility Study. In review, The Breast. Joost J. Pouw, MSc, Maarten R. Grootendorst, MSc, Roland Bezooijen, MD, Caroline A.H. Klazen, MD, PhD,Wieger I. de Bruin, MD, Joost M. Klaase, MD, PhD, Margaret A. Hall-Craggs, MD, PhD, Michael Douek, MD, PhD, Bennie ten Haken, PhD.

Proefschrift

Treatment of osteoporotic vertebral compression fractures. Promotoren:  Prof. W. Mali en Prof. J. De Vries. Universiteit Utrecht  2010

Waar bent u naar op zoek?