K.A.J. Kuijpers

Functie: Revalidatiearts
Bereikbaarheid: Secretariaat (053) 4872861
BIG Registratie: 39063241201

Introductie

Ik ben Kamiel Kuijpers, sinds 1 oktober 2014 werkzaam in het Roessingh Revalidatiecentrum en sinds 1 maart 2015 in het MST als revalidatiearts en medisch manager. Daarnaast werk ik tevens in het ZGT Almelo. Ik ben opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek verricht aan de Department of Surgery, Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA. In 2014 heb ik mijn proefschrift afgerond. Aanvankelijk was ik in opleiding tot uroloog, maar later heb ik de overstap gemaakt naar de Medisch Specialistische Revalidatiegeneeskunde. Naast mijn werk als revalidatiearts participeer ik in het opleidingscircuit en de wetenschappelijke activiteiten binnen het Roessingh.

Aandachtsgebieden

Chirurgisch/ orthopedisch revalidatie, te weten:

  • multitrauma
  • dwarslaesie
  • handrevalidatie
  • amputatie en prothesiologie
  • diabetische voetproblematiek
  • chronische pijn van het houdings- en bewegingsapparaat

Onderzoeken

Hypofysefunctie, vermoeidheid en beroerte (het PIT-FAST onderzoek)

Het doel van dit onderzoek is om te objectiveren of er een verband is tussen de hypofyse functie en vermoeidheid bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de afdeling neurologie MST, endocrinologie MST  en revalidatiecentrum Het Roessingh.

Telerevalidatie/ Telemedicine

De doelstelling van Telemedicine is het realiseren van nieuwe succesvolle ICT ondersteunde toepassingen ter verbetering van diagnostiek en behandeling van de mens met een aandoening die als gevolg daarvan problemen ervaart aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Publicaties

Kuijpers K.A.J., Heesakkers JPFA, Hafmans TGM, Schalken JA.

An Update of the Interstitial Cell Compartment in the Normal Human Bladder.

BioMed Research International, 2014 February

Kuijpers KAJ, Heesakkers JPFA, Hafmans TGM, Schalken JA.

Alterations of the myovesical plexus of the human overactive detrusor.

BioMed Research International, 2014 April

Kuijpers KAJ, Heesakkers JPFA, Hafmans TGM, Schalken JA.

Adherence junctions and cadherin-11 in normal and overactive human detrusor smooth muscle cells.

Journal of Urology, 2011 May;185(5):1946-1951

Kuijpers KAJ, Heesakkers JPFA

The complexities of diagnosing and treating OAB in men, new patients, new data, new treatment

options.

European Genito-urinary Disease, 2007; Issue I: 61-63

K.A.J. Kuijpers, J.P.F.A. Heesakkers, T.G.M. Hafmans, J.A. Schalken

Cadherin-11 is expressed in detrusor smooth muscle cells and myofibroblasts of normal human

Bladder.

European Urology, 2007 Oct; 52(4): 1213-1221

K.A.J. Kuijpers, Mulders PFA.

The practice guideline ‘Urinary-tract infections’ (second revision) from the Dutch College of General Practitioners; a response from the perspective of urology.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006 Apr 1;150(13):715-717

Proefschrift

Kuijpers K.A.J.
Disentanglement of myogenic related structures in de the normal en overactive human detrusor wall.
(THESIS)
July 2015

Waar bent u naar op zoek?