prof.dr.ir M.J.A.M. van Putten

Functie: Neuroloog/Klinisch Neurofysioloog
Bereikbaarheid: Tel. (053) 487 28 10
BIG Registratie: 19032942701

Introductie

Ik ben dokter van Putten, neuroloog in Medisch Spectrum Twente en werkzaam op de afdeling neurologie.

In 2004 kwam ik naar MST, waar ik collega Wilts als deelopleider Klinische Neurofysiologie opvolgde. Al enkele jaren ben ik ook intensief betrokken bij de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Hier geef ik onderwijs (Neurale Systeem, Signaalverwerking en Dynamica van Neurale netwerken) en begeleid ik studenten bij stages en wetenschappelijk onderzoek. Eind 2008 werd ik benoemd tot deeltijdhoogleraar Klinische Neurofysiologie aan de Universiteit Twente.

Aandachtsgebieden

 • Wegrakingen en epilepsie (diagnostiek en ontstaansmechanismen)
 • Stroke (CVA) en bewaking van hersenfuncties op de IC en operatiekamer, waarbij het EEG intensief als `meetgereedschap’ wordt ingezet. Ook wordt onderzoek verricht naar chronische pijn i.s.m. de neurochirurgie. Het klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt deels op de Universiteit Twente en deels op het Medisch Spectrum verricht.
 • Ritmes in het hoofd
 • Bewaking van hersenfuncties
 • Epilepsie
 • Ischaemie
 • Pijn

Ritmes in het hoofd 
De elektrische signalen die de hersencellen maken kun je onder andere meten met een hersenfilmpje, het elektroencefalogram (EEG). Hiermee luister je als het ware naar het praten van hersencellen. Door deze signalen te analyseren, kunnen we veel van de gezonde en zieke hersenfunctie leren. Onder andere bij patiënten met verdenking op epilepsie en/of wegrakingen worden EEG registraties verricht, waaronder ook langdurige metingen. Op de afdeling Klinische neurofysiologie van MST wordt, in samenwerking met de Universiteit Twente, onderzoek gedaan hoe we met slimme meetmethoden deze signalen nog beter kunnen begrijpen. Dit is onder andere van belang bij kinderen en volwassenen die mogelijk epilepsie hebben, maar ook voor patiënten na een beroerte of tijdens bewaking van de hersenen op de IC of operatiekamer. Ook richt het onderzoek zich op modelvorming en simulatie, om meer van de EEG ritmes te leren.

Bewaking van hersenfuncties
Als patiënten geopereerd worden of op de intensive care of Stroke Unit behandeld worden, is het belangrijk om de hersenfunctie goed te bewaken. Het meten van hersenritmes met het EEG kan hierbij heel nuttig zijn. De hersenfunctie bij risiko patiënten op de IC of Stroke Unit van het MST wordt dan ook toenemend bewaakt met het EEG. Eén van de wetenschappelijke-klinische uitdagingen hierbij is deze elektrische signalen te vertalen, zodat we nog sneller en eenvoudiger kunnen zien of het `goed gaat’ met de hersenen. Wij ontwikkelen technieken voor deze vertaalslag, waarmee de hersenactiviteit in kleuren of handige grafieken wordt weergegeven. Dit onderzoek wordt samen met de Universiteit Twente (Technische Geneeskunde) uitgevoerd.

Epilepsie
Als hersencellen af en toe verkeerde signalen doorgeven aan elkaar, kan er sprake zijn van epilepsie. Het betrouwbaar stellen van deze diagnose is nogal eens lastig; reden waarom patiënten soms langdurige EEG registraties ondergaan. Op de afdeling Klinische Neurofysiologie wordt, in samenwerking met de Universiteit Twente, onderzoek verricht hoe deze diagnose meer betrouwbaar gesteld kan worden, en het effect van behandeling met medicatie beter kan worden vastgesteld. Naast het ontwikkelen van modellen wordt ook onderzoek verricht waarbij een korte magneetpuls aan de hersenen wordt gegeven tijdens EEG registratie. Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen in de gevoeligheid van netwerken om afwijkend gedrag (`epilepsie’) te vertonen. Dit onderzoek wordt samen met Advanced NeuroTechnology (ANT) verricht. Daarnaast verrichten we onderzoek naar de werkingsmechanismen van de n. vagus stimulatie.

Ischaemie 
De Universiteit Twente heeft, samen met het Universitair Medisch Centrum Nijmegen, het Donders Instituut, Siemens en twee bedrijven in onze regio (ANT en TMSi) een subsidie van ruim 2.3 miljoen gekregen om te onderzoeken of we nieuwe risikofactoren kunnen ontdekken voor het ontwikkelen van een beroerte en de revalidatie kunnen verbeteren (zie artikel). Binnen dit project wordt ook samengewerkt met de afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie van het Medisch Spectrum Twente.

Pijn 
Pijn is meestal een teken dat er iets beschadigd is of raakt in je lichaam. Maar het komt ook voor dat patiënten pijn blijven houden, terwijl het gevaar inmiddels geweken is. Dit is chronische pijn en komt regelmatig voor, maar hoe deze chronische pijn ontstaat weten we niet goed. Op de afdelingen Neurochirurgie en Klinische Neurofysiologie wordt onderzoek gedaan naar processen in de hersenen die hierbij een rol spelen. Om chronische pijn (bijvoorbeeld als gevolg van diabetes) te behandelen wordt in MST ook wel ruggenmergstimulatie toegepast (zie diabetische neuropathie). Cecile de Vos, klinisch fysicus, i.s.m. neurochirurgie en de KNF onderzoekt verder welke veranderingen in hersenactiviteit door de ruggenmergstimulatie optreden, met als doel (chronische) pijn nog beter te kunnen behandelen.

Opleiding

 • Geneeskunde, Leiden
 • Technische Natuurkunde, TU Delft.
 • Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Registratie als neuroloog met hoofdvak klinische neurofysiologie volgde in 2000. In datzelfde jaar rondde ik ook mijn proefschrift aan de TU Delft af. Vervolgens heb ik enkele jaren in het Leyenburg ziekenhuis (inmiddels HAGA Ziekenhuis) in den Haag gewerkt.

Publicaties

Boeken

[1] Michel J.A.M. van Putten. Essentials of Neurophysiology. Basic Concepts and Clinical Applications for Scientists and Engineers (230 pages), Springer Verlag, 2009.

[2] M.J.A.M. Van Putten , Flow Measurements with Thermal Silicon Sensors, PhD Thesis, Delft University of Technology, 2000.

[3] Michel van Putten. Medische Technieken van A tot Z, Sea-Press, Den Haag, 1993.

Artikelen

Lidmaatschappen

 • Lid Nederlandse Vereniging Neurologie
 • Lid Nederlandse Vereniging Klinische Neurofysiologie
 • Lid American Epilepsy Society
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Natuurkunde
 • Editorial Board Clinical Neurophysiology
 • Medisch adviseur van Clinical Science Systems
Waar bent u naar op zoek?