dr. J.P.P. van Vugt

Functie: Neuroloog
Bereikbaarheid: (053) 487 28 50
BIG Registratie: 19047080701

Introductie

Ik ben dokter van Vugt, sinds 2005 neuroloog in Medisch Spectrum Twente en werkzaam op de afdeling neurologie.

Aandachtsgebieden

Neurologische bewegingsstoornissen, waaronder:

 • ziekte van Parkinson
 • ziekte van Huntington
 • dystonie
 • tremor

Binnen MST is de multidisciplinaire zorg voor patiënten met bewegingsstoornissen ondergebracht in de Polikliniek Bewegingsstoornissen, onderdeel van de polikliniek neurologie.

Opleiding

 • 1983 – 1989: Gymnasium bèta, St.-Oelbertgymnasium te Oosterhout
 • 1989 – 1997: Geneeskunde, Universiteit Leiden (cum laude)
 • 1997 – 2002: Promotie onderzoek. Afdeling Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. (promotores: prof. dr. R.A.C. Roos en prof. dr. J.G. van Dijk)
  Proefschrift: “Impairment of voluntary motor function in Huntington’s disease”, Universiteit Leiden, 27 november 2002.
 • 1999 – 2005: Opleiding Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum. Leiden

Onderzoeken

Prijzen:

 • W.A. Cobb Young Investigators Award, 2001. Toegekend door de International Federation of Clinical Neurophysiology voor het artikel: “A convenient method to reduce crosstalk in surface EMG” (Clin Neurophysiol 2001;112:583-92).
 • World Congress on Huntington’s Disease 2007 – Beste poster presentatie: “The Ten Euro Neurotest (TEN): a new reliable and valid test of dexterity in patients with Huntington’s disease”.
 •  Medisch Spectrum Twente, Poster van het jaar 2007: “The Ten Euro Neurotest (TEN): a new, reliable and valid bedside test of dexterity in patients with Parkinson’s disease”.

Publicaties

Bloem BR, Beckley DJ, Van Vugt JPP, Van Dijk JG, Remler MP, Langston JW, Roos RAC. Long latency postural reflexes are under supraspinal dopaminergic control. Mov Disord 1995;10:580-8.

Van Vugt JPP, Van Hilten JJ, Roos RAC. Hypokinesia in Huntington’s disease. Mov Disord 1996;11:384-8.

Van Vugt JPP, Siesling S, Vergeer M, Van der Velde EA, Roos RAC. Clozapine versus placebo in Huntington’s disease: a double blind randomised comparative study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63:35-9.

Siesling S, Van Vugt JPP, Roos RAC. Hypokinesia: a prominent feature in Huntington’s disease. Kinesis 1997;2:17-22.

Siesling S, Zwinderman AH, Van Vugt JPP, Kieburtz K, Roos RAC. A shortened version of the motor section of the Unified Huntington’s Disease Rating Scale. Mov Disord 1997;12:229-34.

Siesling S, Van Vugt JPP, Zwinderman AH, Kieburtz K, Roos RAC. Unified Huntington’s Disease Rating Scale: a follow-up. Mov Disord 1998;13:915-9.

Bloem BR, van Vugt JPP, Beckley DJ, Remler MP, Roos RAC. Habituation of lower leg stretch responses in Parkinson’s disease. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998;109:73-7.

Van Vugt JPP, Roos RAC. Huntington’s disease – Options for controlling symptoms. CNS Drugs 1999;11:105-23.

Van Vugt JPP, Siesling S, Piet KKE, Zwinderman AH, Middelkoop HAM, Van Hilten JJ, Roos RAC. Quantitative assessment of daytime motor activity provides a responsive measure of functional decline in patients with Huntington’s disease. Mov Disord 2001;16:481-8.

Van Vugt JPP, Van Dijk JG. A convenient method to reduce crosstalk in surface EMG. Cobb Award-winning article, 2001. Clin Neurophysiol 2001;112:583-92.

Bloem BR, Van Vugt JPP, Beckley DJ. Postural instability and falls in Parkinson’s disease. In: Advances in Neurology, Vol. 87: Gait Disorders. Ruzicka E, Hallet M, Jankovic J (eds.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001: 209-23.

Van Vugt JPP. Impairment of voluntary motor function in Huntington’s disease. Thesis Leiden, 2002 (ISBN 90-6734-047-2).

Van Vugt JPP, Stijl M, Roos RAC, van Dijk JG. Impaired antagonist inhibition may contribute to akinesia and bradykinesia in Huntington’s disease. Clin Neurophysiol 2003;114:295-305.

Witjes-Ané MNW, Vegter-van der Vlis M, Van Vugt JPP, Lanser JB, Hermans J, Zwinderman AH, Van Ommen GJB, Roos RAC. Cognitive and motor functioning in gene carriers for Huntington’s disease: a baseline study. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2003;15:7-16.

Van Vugt JPP, Piet KKE, Vink LJ, Siesling S, Zwinderman AH, Middelkoop HAM, Roos RAC. Objective assessment of motor slowness in Huntington’s disease: clinical correlates and 2-year follow-up. Mov Disord 2004;19:285-97.

Van Vugt JPP, Stijl M, Van Dijk JG. Antagonist inhibition prior to and during voluntary agonist contraction is impaired in Parkinson’s disease. Mov Disord 2004;19:S272.

Van der Helm-van Mil AHM, Van Vugt JPP, Lammers GJ, Harinck HIJ. Hypernatremia from a hunger strike as a cause of osmotic myelinolysis. Neurology 2005;64(3):574-5.

Van der Bijl AE, Allaart CF, Van Vugt JPP, Van Duinen S, Breedveld FC. Rheumatoid vasculitis treated with infliximab. J Rheumatol 2005;32(8):1607-9.

Arbouw ME, Van Vugt JPP, Egberts TC, Guchelaar HJ. Pharmacogenetics of antiparkinsonian drug treatment: a systematic review. Pharmacogenomics 2007;8(2):159-176.

Van der Kooij H, Van Asseldonk EH, Geelen J, Van Vugt JPP, Bloem BR. Detecting asymmetries in balance control with system identification: First experimental results from Parkinson patients. J Neural Transm 2007; [Epub ahead of print]

Witjes-Ané MNW, Mertens B, Van Vugt JPP, Bachoud-Levi AC, Van Ommen GJB, Roos RAC. Longitudinal evaluation of “presymptomatic” carriers of Huntington’s disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2007;19(3):310-7.

Van Vugt JPP, Wolkorte R. The Ten Euro Neurotest (TEN): A new reliable and valid bedside test of dexterity in patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2007;13(suppl. 2): S55

Arbouw MEL, Movig KLL, Guchelaar HJ, Poels PJE, Van Vugt JPP, Neef C, Egberts TCG. Discontinuation of ropinirole and pramipexole in patients with Parkinson’s disease: clinical practice versus clinical trials. Eur J Clin Pharmacol 2008;64:1021-6.

Arbouw MEL, Movig KLL, Guchelaar HJ, Poels PJE, Van Vugt JPP, Neef C, Egberts TCG. Patientkarakteristieken en incidentie van discontinuering bij Parkinson patienten behandeld met ropinirol of pramipexol: klinische praktijk versus klinische trials. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform 2008;2(1):14-18

Hilhorst-Hofstee Y, Kroft LJ, Pals G, van Vugt JPP, Overweg-Plandsoen WC. Intracranial Hypertension in 2 Children With Marfan Syndrome. J Child Neurol 2008;23(8):954-5.

Van Vugt JPP, Wolkorte R. De Tien Euro Neurotest (TEN) voor fijne motoriek. Tijdschrift voor Psychiatrie en Gedragsneurologie 2008;7:154-7.

Van Vugt JPP, Wolkorte R, Bos R, Jurgens CK, Lange HW, Reilmann R, Roos RAC. The Ten Euro Neurotest (TEN): a simple, quantitative test of dexterity that is useful in the follow-up of presymptomatic gene carriers and patients with Huntington’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79(suppl. 1): A15

Van Vugt JPP. Trial and error in de queeste naar neuroprotectie. HealthDirect Neurologie 2008;1.

Van Vugt JPP. Nederlandse watermanagers in de spreekkamer. HealthDirect Neurologie 2008;2.

Van Vugt JPP. Diepteonderzoek naar late gevolgen van functionele neurochirurgie. HealthDirect Neurologie 2008;3.

Van Vugt JPP. Te mooi om waar te zijn? HealthDirect Neurologie 2008;4.

Van Vugt JPP. De vlag in top voor klinische diagnostiek! HealthDirect Neurologie 2008;5.

Van Vugt JPP. The ministry of silly walks? HealthDirect Neurologie 2008;6

Arbouw MEL, Movig KLL, Koopmann M, Poels PJE, Guchelaar HJ, Egberts TCG, Neef C, Van Vugt JPP. Glycopyrroniumbromide for the treatment of sialorrhea in Parkinson’s disease. Mov Disord 2009;24 (Suppl. 1): S255

Arbouw MEL, Movig KLL, Egberts TCG, Poels PJE, Van Vugt JPP, Wessels JAM, Van der Straaten T, Neef C, Guchelaar HJ. Pharmacogenetic determinants for discontinuation of nonergoline dopamine agonists in Parkinson’s disease. Mov Disord 2009;24 (Suppl. 1): S124.

Tjitske A. Boonstra, Edwin H.F. van Asseldonk, Jeroen P.P. van Vugt, Herman van der Kooij, Bastiaan R. Bloem. Detecting asymmetries in balance control in Parkinson’s disease patients with system identification techniques. Mov Disord 2009;24 (Suppl. 1): S380

De Klerk DGM, Van Vugt JPP, Geelen JAG, Heida T. A long-term monitor including activity classification for motor assessment in Parkinson’s disease patients.IFMBE Proceedings 2009;22:1780

Arbouw ME, Movig KL, Egberts TC, Poels PJ, van Vugt JP, Wessels JA, van der Straaten RJ, Neef C, Guchelaar HJ. Clinical and pharmacogenetic determinants for discontinuation of non-ergoline dopamine agonists in Parkinson’s disease. Eur J Clin Pharmacol, in press.

Arbouw MEL, Movig KLL, Koopmann M, Poels PJE, Guchelaar HJ, Egberts TCG, Neef C, Van Vugt JPP. Glycopyrrolate for the treatment of sialorrhea in Parkinson’s disease. Submitted for publication.

Arbouw ME, Movig KL, Van Vugt JP, Egberts TC. Re: Long-term retention rate of pramipexole in the treatment of Parkinson’s disease. Eur J Clin Pharmacol. 2009 Sep;65(9):957 [letter]

Van Vugt JPP. Memantine bij parkinson-dementie: een behandeling om te onthouden? Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 2009;110(4): 202-4.

Lidmaatschappen

 • Movement Disorders Society
 • European Huntington’s Disease Network
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornissen
 • Nederlandse Apomorfine Werkgroep
 • Nederlandse Vereniging voor Functionele Neurochirurgie bij Bewegingsstoornissen
Waar bent u naar op zoek?