Winston Lynch

Behandelen afwijking aan de mitralisklep

Als cardiothoracaal chirurg opereert drs. Lynch mensen met hartaandoeningen. Een voorbeeld daarvan is een afwijking aan de mitralisklep, één van de vier hartkleppen. Deze hartklep kan vernauwd raken of gaan lekken. Wat kan een chirurg dan doen?


Meestal is repareren goed mogelijk
Winston Lynch

Wanneer moet de mitralisklep worden geopereerd?

“Een zieke hartklep gaat onvoldoende open (vernauwing) of sluit niet goed (lekkage). Het kan ook gaan om een combinatie. Een operatie komt om de hoek kijken als een een hartklep niet of minder goed functioneert. Dat kan namelijk ernstige gevolgen helpen: bijvoorbeeld een langdurige kleplekkage kan leiden tot hartfalen. Bij MST voeren we jaarlijks ongeveer 185 chirurgische operaties uit aan de mitralisklep, soms in combinatie met een andere behandeling.”

Welke chirurgische behandelingen zijn mogelijk?

“Simpel gezegd kunnen we de mitralisklep repareren of vervangen. Dat kan bij MST op twee manieren: via een sternotomie of een minimaal-invasieve benadering. Bij een sternotomie wordt het borstbeen in de lengterichting geopend, waardoor er toegang ontstaat tot het hart. Een hart-longmachine neemt tijdens de operatie de werking van het hart en de longen over. Bij de minimaal-invasieve behandeling wordt de hartlongmachine aangesloten op de bloedvaten in de lies van de patient. Vervolgens wordt het hart benaderd via een kleine snee in de rechterborstplooi, waarna de borstholte wordt geopend. Er wordt een camera in borstholte gebracht om de chirurg tijdens de procedure te ondersteunen met beelden.”

Voor welke behandeling wordt gekozen?

“De keuze van behandeling is mede afhankelijk van de soort klepafwijking en de aanwezigheid van eventuele andere afwijkingen. Bij een mitralis klepafwijking al dan niet in combinatie met een tricuspidalis klepafwijking (de hartklep tussen de rechter boezem en de rechterkamer) zijn beide methoden mogelijk. Bij de keuze voor minimaal invasieve methode speelt mede het postuur een rol. De minimaal-invasieve methode geeft soms minder pijn. Vaak kunnen mensen sneller naar huis, zijn de littekens kleiner en is de kans op infectie kleiner in vergelijking met de sternotomie. Bij mitralis klepafwijkingen in combinatie met bijvoorbeeld afwijkingen in de kransslagaderen zal de behandeling via sternotomie geschieden; de kransslagaderen zijn niet te benaderen middels de minimaal – invasieve methode.”

De klep kan worden gerepareerd of vervangen. Heeft repareren de voorkeur?

“Zeker; het is beter om je eigen hartklep te behouden. Bij repareren is er minder kans op complicaties dan vervanging. Het doel van reparatie is om de klep in oorspronkelijke vorm en functie terug te brengen. Tijdens een reparatie kan de chirurg onder andere verkalkingen verwijderen, een uitgerekte klepring verkleinen en uitgezakte klepslippen herstellen. In sommige gevallen is de klep zo afwijkend, dat het toch moet worden vervangen. En soms gaat het ook om een andere afweging: bijvoorbeeld een hoog risico patiënt met een zeer complexe klep afwijking. Als tijdens de inspectie van de klep twijfel bestaat of een eventuele reparatie succesvol zal zijn, kiest een chirurg soms voor vervangen in plaats van poging tot reparatie. Maar over het algemeen is het repareren van de mitralisklep heel goed mogelijk.”

Is na het repareren of vervangen van de klep de afwijking verholpen?

“Sowieso is na een reparatie of vervanging van de klep de afwijking verholpen. Bij eenvoudige reparaties komen mensen nooit meer terug met dit probleem.”

Medische Publieksacademie Twente

Dit interview is gepubliceerd in het magazine dat is uitgebracht naar aanleiding van de Medische Publieksacademie Twente met thema ‘Het hart, de motor van je lichaam’. MST organiseert jaarlijks meerdere publieksacademies; gratis toegankelijke openbare bijeenkomsten. Specialisten informeren de bezoekers over de werking van steeds een ander deel van het lichaam.

Door deze kennis te delen bevorderen wij de gezondheid in de regio en laten wij u kennismaken met de wereld achter ons ziekenhuis en de zorg die hier geboden wordt. Iedereen met een gezonde interesse in de werking van het menselijk lichaam is welkom.

Waar bent u naar op zoek?