Stage en afstuderen

Stage en afstuderen

Ben jij op zoek naar een stageplek of afstudeeropdracht? Dan ben je bij MST aan het juiste adres! Wij delen graag onze kennis met enthousiaste studenten.

Naast verpleegkundige en medische opleidingen biedt het ziekenhuis ook ruimte voor andere stages en afstudeeropdrachten, zoals HRM, ICT en Facilitair. Er kan op zowel MBO, HBO als universitair niveau stage worden gelopen.

Voor een aantal beroepsopleidingen hebben wij structurele samenwerkingsverbanden met diverse onderwijsinstellingen. Deze stages en afstudeeropdrachten worden op de portals van de onderwijsinstelling gepubliceerd. Ga voor een overzicht van onze samenwerkingsverbanden naar ‘samenwerkingsverbanden’.

* Wij bieden op dit moment geen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) stageplaatsen op de zorgafdelingen aan

Cijfers & feiten

 • +/- 470 stagiairs per jaar waarvan;
  • 120 coassistenten
  • 100 verpleegkundige op MBO en HBO niveau
  • 120 Technisch Geneeskundigen
  • 100 overig zorg gerelateerd
  • 30 stages bij ondersteunende afdelingen
 • 120 A(N)IOS worden opgeleid tot (medisch) specialist in 18 verschillende disciplines.
 • Jaarlijks vinden er zo’n 8 tot 10 promotieonderzoeken plaats.

SBB keurmerk

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Wij zijn erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen. Wil je weten welke opleidingen dat zijn? Bekijk dan onze erkenningen op de website van SBB.

Samenwerkingsverbanden

Voor een aantal beroepsopleidingen hebben wij structurele samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen. In dat geval worden beschikbare stageplekken alleen toegewezen aan studenten van deze opleiding. Alle andere verzoeken worden dan afgewezen.
Staat jouw opleiding er tussen, maar staat er geen vacature op de portal? Dan zijn er helaas geen stageplekken (meer) beschikbaar.

Overzicht samenwerkingsverbanden

Opleiding Onderwijsinstelling Solliciteren?
Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen Ben je in opleiding bij een andere onderwijsinstelling? Neem dan contact op met bureau coassistenten via coassistenten@mst.nl
HBO Verpleegkunde Saxion Via de onderwijsinstelling
MBO Verpleegkunde ROC van Twente Via de onderwijsinstelling
Farmacie Rijksuniversiteit Groningen Via de onderwijsinstelling
Tandheelkunde RadboudUMC Via de onderwijsinstelling
Technische Geneeskunde Universiteit Twente Via de onderwijsinstelling
Gezondheidswetenschappen Universiteit Twente Via de onderwijsinstelling
Biomedische Technologie Universiteit Twente Contact opnemen via Medlon
Social Work Saxion Via de onderwijsinstelling
Paramedische opleidingen: Fysiotherapie, Diëtetiek, Ergotherapie, Logopedie, Orthopedie Saxion Via de onderwijsinstelling
MBRT opleidingen: Radiotherapie, radiologie, nucleaire geneeskunde Hanze Hogeschool Groningen Via de onderwijsinstelling
Analist (Klinisch Chemisch laboratorium) Saxion Contact opnemen via Medlon
Technische Bedrijfskunde Saxion Via de onderwijsinstelling
HRM Saxion Via de onderwijsinstelling
Doktersassistente ROC Via de onderwijsinstelling
Deelstage Physician Assistant Niet van toepassing Contact opnemen met M. Wijnstra-van Iersel (M.Wijnstra-vanIersel@mst.nl) of S. Wevers (S.Wevers@mst.nl)

Staat jouw opleiding niet tussen de samenwerkingsverbanden? Laat ons dan  weten welke opleiding je volgt en op welke afdeling je graag stage wilt lopen. Dan gaat het Stagebureau kijken of er mogelijkheden voor je zijn.

Contact

Stagebureau MST: Stages@mst.nl

Waar bent u naar op zoek?