Vrienden van MST

Stichting Vrienden van MST

Stichting Vrienden van MST zet zich in voor het welzijn van alle patiënten in MST, jong en oud, en hun families. Daarnaast wil Stichting Vrienden van MST inwoners van de regio nog meer betrekken bij hun zorg en ziekenhuis. We ondersteunen projecten en initiatieven die hieraan bijdragen en niet gefinancierd kunnen worden uit het ziekenhuisbudget.

Nu de zorg steeds meer geld gaat kosten, staan extra voorzieningen voor patiënten vaak onder druk. Stichting Vrienden van MST zet zich dus juist hiervoor in. We investeren in patiëntenvoorzieningen en patiënteneducatie en in onderzoek en wetenschap in MST. Zo zorgen we voor een aangenamer verblijf in MST, verbeteren we de zorg en stimuleren we de gezondheid binnen en buiten Twente.

We richten ons op:

  • Educatieve projecten die bijdragen aan een beter begrip over het ontstaan, behandelen en de gevolgen van een ziekte, of het verbeteren van het leven met een (chronische) ziekte
  • Educatieve projecten die de bewustwording bevorderen van de gevolgen van een (on)gezonde leefstijl op de gezondheid van een mens, in lijn met de missie van het ziekenhuis
  • Initiatieven die het ziekenhuis openstellen voor de inwoners uit de regio
  • Extra voorzieningen die het verblijf in MST veraangenamen
  • Ondersteunen van wetenschappelijke klimaat w.o. leerstoelen en lectoraten (dit wordt ondersteund vanuit de Stichting ‘Wetenschapsfonds Medisch Spectrum Twente’)
  • Projecten die een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor nieuw te werven zorgpersoneel of medisch specialisten die van buiten de regio komen

Dit doen we door verscheidene activiteiten te organiseren, zoals Medische Publieksacademie Twente, rondleidingen door het ziekenhuis en het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Word Vriend van MST

Vindt u het belangrijk dat…

  • … er voorzieningen zijn die het verblijf in MST aangenamer maken voor patiënten en hun familie?
  • … het publiek goede kennis heeft over ziekte en gezondheid?
  • … de zorg door wetenschappelijk onderzoek steeds beter wordt?

Steun de stichting dan door vriend te worden. Uw donatie gaat voor 100% naar de projecten.

Waar bent u naar op zoek?