Wetenschap en onderzoek

ITWO / Wetenschapsbureau

ITWO

ITWO is het Instituut voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in het MST. ITWO is onderdeel van de Medical School Twente en bestaat uit de METC Twente en het wetenschapsbureau MST.

Wetenschapsbureau MST

Het doel van het wetenschapsbureau is het faciliteren, begeleiden en ondersteunen bij diverse aspecten van (het doen) van medisch wetenschappelijk onderzoek, zoals:

Wetenschapsonderwijs

Elk half jaar worden er in MST verschillende cursussen aangeboden op het gebied van efficiënt zoeken en kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur, epidemiologie, datamanagement, statistiek en computerpracticum SPSS. Deze lessen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in medisch wetenschappelijk onderzoek, van verpleegkundigen tot medisch specialisten.

Externen kunnen informatie over data opvragen bij M. (Miranda) Kientz: m.kientz@mst.nl of tel. 053-4872025. Zij dienen zich ook hier aan te melden voor de cursus. Alle cursussen kunnen los gevolgd worden, bij de statistiek cursussen geniet het echter de voorkeur om het gehele blok te volgen in verband met voorkennis die nodig is.

Aanbod cursussen

Literatuur

 • Literatuur 1: Kritisch lezen van literatuur
 • Literatuur 2: Opzoeken literatuur met Pubmed + gebruik Reference Manager

Epidemiologie

 • Epidemiologie 1: Diagnostische tests en screening
 • Epidemiologie 2: Risicofactoren en ziekte
 • Epidemiologie 3: Klinische trials

Statistiek

 • Statistiek 1 Vergelijken van 2 groepen, continue variabelen: t-test, Wilcox on test
 • Statistiek 2 Vergelijken van 2 personen, discrete variabelen: Chi2 toets
 • Statistiek 3 Analyseren van 2 continue variabelen: correlatie en regressie
 • Statistiek 4 Overlevingsduuranalyse: Kaplan Meyer curves
 • Statistiek 5 Vergelijken van > 2 groepen, continue variabelen: ANOVA, Kruskall-Wallis
 • Statistiek 6 Multiple lineaire regressie
 • Statistiek 7 Multiple logistische regressie
 • Statistiek 8 Multivariate overlevingsduuranalyse (Cox regressie)
 • Statistiek 9 Inleiding repeated measurements analyse

Computerpracticum SPSS

 • SPSS Praktijkoefening bij statistiek 1 t/m 9

Consulten

Voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van uw wetenschappelijk onderzoek kunt u voor advies terecht bij één van onze epidemiologen. Te denken valt hierbij aan vragen over de onderzoeksopzet, statistiek, dataverzameling en het ontwerpen van een onderzoeksprotocol.

Onze epidemiologen:

 • Marjolein Brusse- Keizer
  06 317 611 27
  Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag
 • Job van der Palen
  06 317 624 63
  Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • Marloes Vermeer
  Aanwezig één keer per maand

Afspraken met de epidemiologen via Miranda Kientz, tel: (053) 487 2025, e-mail:  M.Kientz@mst.nl

Trialafhandeling

Het wetenschapsbureau is betrokken bij organisatorische , logistieke, administratieve, procedurele en wettelijke aspecten van trials, onder andere:
 • Ondersteuning bij het indienen van METC aanvragen;
 • Verwerken van nieuwe aanvragen;
 • Trialmonitoring, waaronder het monitoren van de status van de studies en financiële afhandeling;
 • Administratie rond de procedure van de lokale uitvoerbaarheid;
 • Implementatie van trialprocedures;
 • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek;

Voor het indienen van een nieuwe studie in MST, het melden van de voortgang van lopende studies en voor het melden van de beëindiging van studies wordt u verwezen naar de daarvoor geldende procedures die op de website van de METC worden beschreven. Hier vindt u ook het laatste nieuws ten aanzien van het indienen van studies in MST.

Trialmonitoring

Het wetenschapsbureau is belast met de monitoring (kwaliteitscontrole) van alle investigator initiated studies die in MST lopen. Hiervoor is een coördinator Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek aangesteld: Martine Veehof (bereikbaar: m.veehof@mst.nl / 06 21 70 17 11).

Waar bent u naar op zoek?