Over MST

Topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. Ons traumacentrum heeft een regionale traumafunctie en MST is voorzitter van één van de elf landelijke ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). In MST, waar iedereen terecht kan voor alle zorg, werken circa 3500 medewerkers. Onze missie: het bevorderen van gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met regionale zorgpartners, het opleiden van nieuwe zorgprofessionals en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Extra trots zijn we op de bijzondere topzorg die door onze centra geleverd wordt.

Zorg op maat

In de hoofdlocatie in Enschede staat een volledig nieuw ziekenhuis met een uiterst modern OK-complex. Met deze nieuwe infrastructuur ontwikkelen we de hoogcomplexe zorg in Twente verder. Daarnaast zijn onze patiënten welkom in de buitenpoliklinieken in Oldenzaal en Haaksbergen, waardoor goede zorg altijd dichtbij is. Wij bieden zorg op maat die past bij de zorgbehoefte van de patiënt en die we samen met de patiënt en andere zorgaanbieders bepalen.

Contact

Medisch Spectrum Twente
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Tel: (053) 487 20 00

Brochures over MST

Samen beter – Santeon

MST is onderdeel van Santeon, de ziekenhuisgroep van zeven topklinische ziekenhuizen die als doel heeft de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Via het Santeon Value Based Health Care (VBHC) programma vergelijken we uitkomsten en processen van ruim vijftien zorgpaden. Zo leren we van elkaar en verbeteren we de zorg voor onze patiënten. Ook werken we nauw samen met zorgverleners in de regio, zoals huisartsen; Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT); specialisten van andere ziekenhuizen en verloskundigen.

Onderwijs

Goede zorg voor onze patiënten begint bij goede zorg voor onze medewerkers. Wij investeren in onze professionals door onder meer het bieden van een veilige en inspirerende werkomgeving, waarin permanente scholing en ontwikkeling centraal staan. We streven naar een cultuur waarin de professionals gemotiveerd zijn om continu van en met elkaar te leren.

Wetenschap

Onze medisch specialisten werken nauw samen met de Universiteit Twente aan onderwijs, opleiding en onderzoek en ontwikkelen samen technologische innovaties. Een aantal specialisten is als hoogleraar aan de UT verbonden, wat unieke kansen biedt op het gebied van (technologisch) medisch onderzoek voor MST. Zo willen we de zorg elke dag beter maken.

Als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) werken we samen aan de beste ziekenhuiszorg, van nu en de toekomst. We onderscheiden ons als STZ-ziekenhuis met patiëntgericht fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek door technologische zorginnovaties.

Opleiden in MST

In MST worden jaarlijks verschillende zorgprofessionals opgeleid, waaronder artsen in opleiding tot specialist (AIOS), coassistenten, technische geneeskunde studenten en verpleegkundigen op hbo- en mbo-niveau. In MST kunnen arts-assistenten in 19 specialisaties een medische vervolgopleiding doorlopen, die nauw verbonden zijn aan wetenschappelijk onderzoek, binnen Santeon, met kennispartners in de regio en met academische partners. Ook zijn onder meer Saxion Hogeschool, het ROC, Roessingh en CIVO partners in zorgopleidingen.

Topklinische zorg

Medisch Spectrum Twente heeft elf functies erkend gekregen in het STZ topklinisch zorgregister. Dit zijn:

Expertisecentra

Een expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie, waarin professionals werken die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en vaardigheden in een specifiek aandoeningsgebied. Tevens zijn de professionals sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis. Binnen MST is een aantal expertisecentra te onderscheiden, waaronder:

  • Behandeling van chronische en acute darmischaemie (MDL)
  • Hartritmestoornissen (Cardiologie)
  • Nervus Vagus stimulatie bij epilepsie (Neurologie)

MST. Als zorg méér vraagt.

Bekijk hieronder de video waarin u ons ziekenhuis beleeft en ervaart.

Publicatieplicht zorginstellingen

Bekijk hier de gegevens van Medisch Spectrum Twente.

Waar bent u naar op zoek?