Over MST

Over Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. Circa 3500 medewerkers zetten zich in om de gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met haar regionale zorgpartners te bevorderen. MST is één van de elf traumacentra in Nederland en organiseert het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) in de Euregio. Extra trots zijn we op de bijzondere topzorg die door onze centra geleverd wordt. Op onderdelen worden patiënten uit heel Nederland naar ons doorverwezen.

Locaties

In de hoofdlocatie in Enschede staat een modern ziekenhuis. Daarnaast zijn onze patiënten welkom in de buitenpoliklinieken in Oldenzaal en Haaksbergen, waardoor goede zorg altijd dichtbij is.

Strategie MST 2023 – 2028

Bouwen aan de zorg van de toekomst. Dat is waar Medisch Spectrum Twente voor staat, samen met onze medewerkers en zorgpartners.

Bekijk de strategische agenda van MST

Onze missie

MST bouwt aan de zorg van de toekomst en biedt op ieder moment zorg die waarde toevoegt voor de patiënt.

Onze visie

De kernwaarden van MST: Vertrouwen, Verbinden, Vernieuwen
De kernwaarden van MST

In de zorg voor onze patiënten combineren wij het beste van mens en technologie. Betrokken en bevlogen medewerkers staan hierin centraal. Met oog voor zowel de medische als de sociale context luisteren we naar iedere patiënt en beslissen we samen met de patiënt wie of wat nodig is om invulling te geven aan de zorgvraag. Deze menselijke aanpak combineren we met het toepassen van vooruitstrevende technologie. Ons interventiecentrum voor hoogcomplexe zorg is in staat technologische innovaties snel te ontwikkelen en te implementeren. Zo creëren wij een interessante en dynamische werkplek.

In de regio werken wij met onze partners continu aan het doorontwikkelen van een passend, doelmatig en duurzaam zorgaanbod. Daarnaast zorgen onze bovenregionale samenwerkingen op het gebied van wetenschap en (technologische) innovatie ervoor dat we onderdeel zijn van de landelijke kopgroep in de transformatie naar de zorg van de toekomst. Dit bereiken wij in een omgeving waarin we luisteren naar elkaar en gezamenlijk investeren in vitaliteit, ontwikkeling en loopbaanperspectieven breder dan ons ziekenhuis.

Betrokken en bevlogen medewerkers

Zonder medewerkers geen zorg voor onze patiënten. We leveren een bijdrage aan een vitaal en betekenisvol leven van medewerkers en creëren gezamenlijk een inspirerende en gezonde werkomgeving. We streven naar een cultuur waarin de professionals gemotiveerd zijn om continu van en met elkaar te leren. In MST worden jaarlijks verschillende zorgprofessionals opgeleid en kunnen arts-assistenten in 19 specialisaties een medische vervolgopleiding doorlopen.

Zorg voor en door de regio

We werken intensief samen met ziekenhuizen in de regio en ketenpartners. Door samen te werken met ziekenhuizen werken we aan verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de medisch specialistische ziekenhuiszorg voor onze patiënten in de regio.

Uniek medtechprofiel

Door ons unieke topklinische profiel en de nabijheid van Universiteit Twente (UT) kan MST het medtech profiel blijven doorontwikkelen. We werken actief samen met kennisinstellingen zoals de UT, Saxion en ROC aan het ontwikkelen van technologische innovaties, waarbij MST zorg draagt voor de aansluiting van de technologie op de zorgpraktijk. Een aantal medisch specialisten is als hoogleraar aan de UT verbonden. In MST werken veel technisch geneeskundigen die aan de UT opgeleid zijn, binnen verschillende specialismen.

Samenwerking binnen Santeon

MST werkt binnen Santeon intensief samen met zes andere topklinische ziekenhuizen. Door onze krachten te bundelen en van elkaar te leren, verbeteren we de zorg continu. Op basis van het principe waardegedreven zorg werken verbeterteams aan verbetering van zorg binnen verschillende zorgpaden en worden uitkomsten gemeten en tussen de ziekenhuizen met elkaar vergeleken.

Publicatieplicht zorginstellingen

Bekijk hier de gegevens van Medisch Spectrum Twente.

Waar bent u naar op zoek?