Over MST

Topklinisch ziekenhuis MST

MST is ontstaan uit een fusie van ziekenhuizen in Enschede en Oldenzaal. De polikliniek in Haaksbergen is tevens onderdeel van MST. Dankzij al deze locaties is de zorg voor u altijd dichtbij. Vooral als u vaak voor controle of behandeling naar het ziekenhuis moet, is dat prettig. Uw dagelijkse leven kan zoveel mogelijk doorgaan.

Topklinische én academische zorg

U kunt bij MST terecht voor alle zorg, ook als deze complex is. We bieden topklinische zorg en op een aantal terreinen bieden we zorg die verder alleen in academische ziekenhuizen te vinden is. Voor sommige behandelingen hebben we een bovenregionale functie. Dit betekent dat ook patiënten van buiten de Twentse regio op onze kwaliteit en expertise afkomen. We werken nauw samen met diverse academische centra om u de beste zorg te bieden.

MST. Als zorg méér vraagt.

Bekijk hieronder de video waarin u ons ziekenhuis beleeft en ervaart.

Contact

Medisch Spectrum Twente
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Tel: (053) 487 20 00

Brochures over MST

Spoed- en traumazorg

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons terecht. MST is er voor alle spoedzorg. Bij MST Enschede hoeft u niet meer zelf te beslissen of u naar de Spoedeisende Hulp gaat of naar de Huisartsenpost. U meldt zich gewoon bij de spoedpost. Wel zo snel. Daarnaast is MST het enige traumacentrum voor een grote regio in het oosten van Nederland en een deel van Duitsland. De traumahelikopter landt bij ons en we zijn het eerste ziekenhuis dat bij grote rampen acute zorg verleent.

Topklinische zorg

Medisch Spectrum Twente biedt naast basiszorg verschillende topklinische voorzieningen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg. Hierbij valt te denken aan hartchirurgie, neurochirurgie en IVF, waarvoor relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Deze zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie. Ook een hoog niveau intensive care wordt gezien als topklinische zorg. MST heeft zes functies erkend gekregen in het STZ topklinisch zorgregister. Dit zijn maagdarm-ischemie, complexe centrale vaatchirurgie, traumacentrum, advanced therapy bij bewegingsstoornissen), inflammatoire artritis en diagnostiek van inspanningsgebonden luchtwegklachten (bij kinderen).

Topklinische zorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen (STZ = Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), waarvan MST onderdeel uitmaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen derdelijnsfuncties en expertisecentra.

Derdelijnsfunctie MST

Onder een derdelijnsfunctie wordt een patiëntenzorgproduct verstaan die niet alleen aan eigen patiënten wordt geleverd, maar ook beschikbaar is voor patiënten buiten het reguliere verzorgingsgebied van het ziekenhuis. In Nederland zijn dergelijke functies in een beperkt aantal ziekenhuizen geconcentreerd. De reden voor concentratie van bepaalde zorgproducten in regionale of landelijke derdelijnsfuncties, is het kunnen leveren van hoog complexe zorg op een goed kwaliteitsniveau. Deze zorg wordt geleverd door gespecialiseerde medisch specialisten (vaak in multidisciplinair verband) die schaars zijn, in een omgeving met gespecialiseerde ondersteunende zorg en voorzieningen die vaak grote investeringen vergen en waarvoor ook een regionale spreiding gewenst is.

Expertisecentra

Een expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie, waarin professionals werken die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en vaardigheden in een specifiek aandoeningsgebied. Tevens zijn de professionals sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis. Binnen MST is een aantal expertisecentra te onderscheiden, waaronder:

  • Behandeling van chronische en acute darmischaemie (MDL)
  • Hartritmestoornissen (Cardiologie)
  • Nervus Vagus stimulatie bij epilepsie (Neurologie)
Waar bent u naar op zoek?