Risicoanalyse

Risicoanalyse

Voortdurende risico-inventarisatie is de rode draad bij een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. Bij het voorkómen van incidenten is het cruciaal dat voordat er iets mis gaat risico’s al heel goed in beeld zijn en aangepakt kunnen worden. Het is een continu proces van risico’s identificeren, analyseren en beoordelen op het gebied van veiligheid. Met die gegevens worden maatregelen genomen om te zorgen dat die risicovolle momenten worden verkleind. Deze voortdurende aandacht voor risicovolle momenten in de zorgketen draagt bij aan het voorkomen van vermijdbare schade bij patiënten. U als patiënt kunt ook bijdragen aan het in kaart brengen van risico’s. Ziet u iets ongewoons, of heeft u een klacht? Meld deze dan via de kanalen die Medisch Spectrum Twente daarvoor heeft ingericht.

Klik hier om te kijken wat u zelf kunt doen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid.

Waar bent u naar op zoek?