Groen MST voor mens en milieu

Groen MST voor mens, maatschappij en milieu

Met het uitvoeren van onze zorgtaken stuurt MST op kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat is onze voornaamste taak en een grote maatschappelijke opdracht. MST ziet het hierbij als zijn verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier om te gaan met mens, maatschappij en milieu. Want schone lucht, schoon water, gezond eten en een groene leefomgeving met kansen voor iedereen zijn belangrijke voorwaarden om gezond te blijven en ziekenhuiszorg te voorkomen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) is en blijft daarom één van de speerpunten van MST.

In dit filmpje heeft het Groene Oosten diverse initiatieven van MST op een rij gezet:

• Samen met andere partners recyclen we afval uit onze operatiekamers. Hiervoor werken we onder andere samen met studenten.
• Tijdens operaties worden medicatieresten leeggespoten in kleine containers met gelkorrels. Hiermee wordt voorkomen dat medicatieresten in afvalwater terecht komen.
• Bij onder de Intensive Care en de eerste harthulp/CCU, is er de mogelijkheid voor werknemers om s’ nachts tijdens hun dienst een powernap te doen in speciale stoelen. De gedachte hierachter is dat na een powernap van 20 minuten een medewerker daarna weer scherper zijn/haar werk kan doen.
• Er is een routekaart van ons vastgoed gemaakt met daarop de weg naar reductie van energie en CO2- uitstoot.
• Er werken 4000 mensen bij MST. Hoe meer personeel zich met de fiets naar het MST toe beweegt, hoe minder de uitstoot van CO2. Daarom werken we met een fietsplan en hebben we andere acties om fietsen te bevorderen.
• Grondstoffen van instrumentarium worden hergebruikt. Zowel kapotte als éénmalig te gebruiken instrumentarium worden zo veel mogelijk gerecycled.
• Bij de apotheek wordt er gekeken naar manieren waarmee medicijnverspilling teruggedrongen kan worden.

Meer informatie? Neem contact met ons op via groen@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?