Topklinische zorg

Topklinische zorg

Medisch Spectrum Twente streeft naar het blijven verbeteren van patiëntenzorg en biedt naast basiszorg ook topklinische zorg aan patiënten. Deze zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie en vereist gespecialiseerde voorzieningen. Hartchirurgie, neurochirurgie, IVF en een hoog niveau intensive care wordt onder andere gezien als topklinische zorg.

De onderscheidende topklinische zorg op hooggespecialiseerd niveau maakt MST één van de 27 STZ-ziekenhuizen in Nederland. Bij STZ-ziekenhuizen (STZ = Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) wordt onderscheid gemaakt tussen derdelijnsfuncties en expertisecentra.

Derdelijnsfunctie MST

Een derdelijnsfunctie is een patiëntenzorgproduct die niet alleen aan eigen patiënten wordt geleverd, maar ook beschikbaar is voor patiënten buiten het reguliere verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Zo worden er in Nederland dergelijke functies in een beperkt aantal ziekenhuizen uitgevoerd. De reden voor deze regionale of landelijke derdelijnsfuncties, is het kunnen leveren van hoog complexe zorg op kwaliteitsniveau. Deze gespecialiseerde zorg wordt geleverd door medisch specialisten (vaak in multidisciplinair verband) die schaars zijn, waarvoor een regionale spreiding gewenst is. Hieronder vindt u een overzicht van de derdelijnsfuncties binnen MST.

Expertisecentra

Een expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie. Binnen deze derdelijnsfunctie werken professionals die beschikken over erkende unieke kennis en vaardigheden in een specifiek aandoeningsgebied, die sterk betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis. Bekijk hier de expertisecentra dat binnen MST wordt onderscheiden.

STZ topklinisch zorgregister

In het STZ Topklinisch Zorgregister staan alle als topklinisch beoordeelde zorgfuncties van de STZ-ziekenhuizen in Nederland. Bekijk het STZ Topklinisch Zorgregister hier. MST kent meerdere expertises, waarvan een aantal STZ erkend zijn. Zie hieronder een overzicht van de topklinische zorg dat binnen MST wordt aangeboden binnen de expertisecentra en welke hiervan STZ erkend zijn.

Astma Inspanning & Research Centrum Oost Nederland

Astma bij kinderen (luchtwegklachten) STZ erkend
Ernstige astma en COPD (longgeneeskunde) STZ erkend

HIV Behandelcentrum

HIV Centrum STZ erkend

HPB Centrum Twente

HPB Chirurgie (kanker aan de lever, alvleesklier en/of galwegen) STZ erkend

Ischemie Centrum

Chronische en acute maagdarm doorbloedingsstoornis STZ erkend

Mammacare

Borstkanker Expertise

Neuro-oncologsich Centrum Twente

Hersentumor (glioom) Expertise

Neurocentrum

Beroerte (IAT behandeling) STZ erkend
Bewegingsstoornissen, zoals Parkinson (Diepe hersenstimulatie DBS) STZ erkend
Epilepsie (nervus vagus stimulatie) Expertise
Wervelkolomchirurgie Expertise

Oncologisch Centrum

Hematologie (lymfklierkanker) STZ erkend
Hoofd-hals Centrum STZ erkend
Longkanker Expertise
Nierkanker Expertise

ReumaCentrum Twente

Artritis en complexe jicht (reumatologie) STZ erkend

Slaapcentrum

Slaapcentrum STZ erkend

Traumacentrum

Traumacentrum Euregio STZ erkend

Thorax Centrum Twente

Hartinfarct Expertise
Hartklepaandoeningen Expertise
Hartritmestoornissen Expertise
(complexe centrale) Vaatchirurgie STZ erkend
Borstwandafwijkingen bij kinderen Expertise

Overige topklinische zorg bij MST

Kinderorthopedie (Orthopedie) Expertise
Waar bent u naar op zoek?